Večer s víťazmi

Termín: 5. november 2019, 17:30
Večer venovaný autorkám a autorom ocenených prác Národnej ceny za dizajn 2019, ich dielam, spolupráci a ďalšej tvorbe. Svoju nielen víťaznú tvorbu odprezentujú ocenení autori z kategórie Profesionálny dizajn: 1. miesto: Marcel Holubec W. 2. miesto: WERKEMOTION, s. r. o. / Šimon Kožička, Miloslav Melichárek, Bystrík Míček 3. miesto: Atelier LS, s. r. o / Lenka...

Celý článok

Večer s víťazmi

Škola umeleckých remesiel v Bratislave (1928 – 1939) - laboratórium moderny medzi Berlínom a Viedňou

Trvanie: 10. október 2019 - 1. november 2019
Výstava pri príležitosti 100. výročia založenia Bauhausu a 90. výročia založenia Školy umeleckých remesiel v Bratislave (ŠUR) Výstava Školy umeleckých remesiel (ŠUR) na Slovenskom inštitúte vo Viedni je...

Celý článok

Škola umeleckých remesiel v Bratislave (1928 – 1939) - laboratórium moderny medzi Berlínom a Viedňou

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Národná cena za dizajn 2019

Národná cena za dizajn (NCD) je ocenenie udeľované Slovenským centrom dizajnu a Ministerstvom kultúry SR. Aktuálny ročník patrí produktovému dizajnu a prácam zrealizovaným počas rokov 2017 a 2018. V bratislavskej Design Factory 11. októbra odzneli názvy ocenených diel a mená ich autorov a autoriek. Verejnosť si môže výber z prihlásených prác pozrieť na už...

Celý článok

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Národná cena za dizajn 2019

Human by Design

Trvanie: 5. september 2019 - 30. október 2019
Výstava z cyklu aktivít projektu Dizajn a inovácie, Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe podporeného programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020. Súčasť Vienna Biennale for Change 2019, ktorého hlavným organizátorom je MAK – Múzeum úžitkových umení vo Viedni. Otvorenie výstavy: 4. 9. 2019, 18:00 Trvanie...

Celý článok

Human by Design

Otvárame výstavu prác finalistov 16. ročníka Národnej ceny za dizajn 2019 – Produktový dizajn

Trvanie: 9. október 2019 - 1. december 2019
Národná cena za dizajn (NCD) je dlhoročným prestížnym projektom, ktorý vyhlasujeme spolu s Ministerstvom kultúry SR a ktorý organizujeme už od roku 1993, vtedy ešte pod názvom Dobrý dizajn. Súťaž je určená všetkým polohám dizajnu. Od roku 2015 oceňujeme striedavo produktový a komunikačný dizajn. Rok 2019 patrí produktovému dizajnu a prácam, ktoré boli zrealizované v...

Celý článok

Otvárame výstavu prác finalistov 16. ročníka Národnej ceny za dizajn 2019 – Produktový dizajn

Komentovaná prehliadka výstavy NCD 2019

Termín: 22. október 2019, 17:00
Srdečne pozývame na komentovanú prehliadku výstavy Výstava Národná cena za dizajn 2019 - Produktový dizajn pre širokú verejnosť s kurátorom Mariánom Laššákom a prizvanými vystavujúcimi autormi. Kompletný program k výstave ...

Celý článok

Komentovaná prehliadka výstavy NCD 2019