[fjúžn]: Otvorená výzva na návrh plagátov

Uzávierka: 15. jún 2020
Nadácia Milana Šimečku vyhlasuje pri príležitosti Svetového dňa utečencov (20. jún 2020) otvorenú výzvu na návrh plagátov Odborná porota vyberie troch víťazov/víťazky, ktorí/ktoré si odnesú podľa umiestnenia nasledujúce ceny: 1. miesto 300 eur, 2. miesto 200 eur a 3. miesto 100 eur. Posledný termín na zaslanie prác je 15. júna 2020. Prihlásiť plagát: ...

Celý článok

[fjúžn]: Otvorená výzva na návrh plagátov

Informácia o časopise Designum 1/2020

Vážení priatelia, milé čitateľky a čitatelia časopisu Designum pripravili sme prvé tohtoročné číslo. Jeho obsahom je rôznorodá paleta prezentácií, reflexií, praktických a teoretických náhľadov na oblasť dizajnu a jeho príbuzných disciplín. Obsah + obálka V mimoriadnej situácii spôsobenej COVID-19 sme sa...

Celý článok

Informácia o časopise Designum 1/2020

Softvér H.U.R.B.A.N. selector

Softvér H.U.R.B.A.N. selector rozširuje možnosti dizajnéra v digitálnom navrhovaní, bádaní a experimentovaní s novými 3D tvarmi. Je dizajnérskou platformou na testovanie geometrických algoritmov. Umožňuje dynamicky meniť parametre operácií, ktoré ovplyvňujú zrod nového hybridného 3D objektu. Funguje na princípe tvarového prelínania digitálnych 3D objektov a výberu...

Celý článok

Softvér H.U.R.B.A.N. selector

Zomrel uznávaný sklár Jaroslav Taraba

Jaroslav Taraba (18. januára 1932 v Leopoldove – 30. apríla 2020 v Lednických Rovniach) „Mnohostrannosť materiálu skla, jeho tvárnosť, výrazný lesk, váha, farba, sú základom tvorby každého objektu. Každý ručne vyrábaný výrobok je tak trochu originálom a stáva sa objektom očakávania. Myslím si, že iba preto je možné ,dotýkať saʻ pri tvorbe toho istého druhu,...

Celý článok

Zomrel uznávaný sklár Jaroslav Taraba

Vo veku nedožitých 91 rokov zomrel významný architekt Vladimír Dedeček

Vo veku nedožitých 91 rokov zomrel 29. apríla 2020 Vladimír Dedeček, jeden z najvýznamnejších povojnových architektov na Slovensku. „No to je taká otázka, tvorba či robota. Ja som premenil navrhovanie skôr na robotu. Nikdy som sa necítil ako umelec.“ Medzi jeho najznámejšie stavby patrí areál Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, dostavba a premostenie...

Celý článok

Vo veku nedožitých 91 rokov zomrel významný architekt Vladimír Dedeček

Štátny štatistický zber dát za rok 2019

Milí priatelia, v marci 2020 začína Štatistický úrad v rámci druhého štatistického zisťovania rozposielať výkazy KULT 21-01 o špecializovaných dizajnérskych činnostiach a KULT 20-01 o multimediálnom priemysle. Dotazníkov sa netreba báť, v Slovenskom centre dizajnu vám pomôžeme zorientovať sa. Predtým než začnete dotazníky vypĺňať, spísali sme...

Celý článok

Štátny štatistický zber dát za rok 2019