Súťaže

Grafické služby pre Metropolitný inštitút Bratislavy

Grafické služby pre Metropolitný inštitút Bratislavy

Metropolitný inštitút Bratislavy vyhlásil výzvu na zabezpečenie grafických služieb v predpokladanom rozsahu 1 000 hodín. Grafické služby zahŕňajú prípravu podkladov na tlač, grafické spracovanie dát do grafov, prípravu a grafickú úpravu textov, prípravu výstavných panelov architektonických návrhov, grafické... Viac

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE O NOVÉ LOGO BKIS

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE O NOVÉ LOGO BKIS

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) bude mať nové logo. V spolupráci so Slovenským centrom dizajnu vybrala táto mestská kultúrna organizácia víťaza súťaže o nové logo BKIS. Autorom víťazného návrhu je grafická dizajnérka Zuzana Lehocká. Novým logom má BKIS ambíciu dostať sa do lepšieho povedomia širšej verejnosti a jasnejšie komunikovať a propagovať... Viac

Prípravné trhové konzultácie k vývoju a servisu novej webstránky SCD

Prípravné trhové konzultácie k vývoju a servisu novej webstránky SCD

Slovenské centrum dizajnu v rámci prípravnej fázy procesu verejného obstarávania k zákazke „Vývoj a servis novej web stránky SCD.sk“ realizovalo prípravné trhové konzultácie (PTK). Na online stretnutiach PTK uskutočnených v termíne 15.-16.10.2020 sa zúčastnení záujemcovia oboznámili s predstavou predbežnej špecifikácie nového webu a s doteraz realizovanými prípravnými... Viac

Súťaž o nové logo BKIS

Súťaž o nové logo BKIS

Slovenské centrum dizajnu je odborným garantom súťaže na vizuálnu identitu Bratislavského kultúrneho a informačného strediska. Verejná neanonymná súťaž je určená pre profesionálnych grafických dizajnérov a grafické štúdiá. Cieľom súťaže je vytvoriť nový vizuálny štýl Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, ktorý sa stane základom pre... Viac

Výzva na prihlásenie diplomových a bakalárskych prác do súťaže Graduation Projects 2020

Výzva na prihlásenie diplomových a bakalárskych prác do súťaže Graduation Projects 2020

Slovenské centrum dizajnu a Zamek Cieszyn pozýva absolventov dizajnových odborov slovenských vysokých škôl na prihlásenie svojho záverečného diplomového alebo bakalárskeho projektu do medzinárodnej súťažnej prehliadky Graduation Projects 2020.  Deadline: 31. október 2020 Miesto: Zamek Cieszyn, Cieszyn, Poľsko Graduation projects má dlhoročnú tradíciu... Viac

Nový web SCD – prípravné trhové konzultácie

Nový web SCD – prípravné trhové konzultácie

V Slovenskom centre dizajnu pripravujeme verejné obstarávanie pre vývoj a servis novej web stránky SCD.SK. V rámci prípravných trhových konzultácií chceme predstaviť predbežnú špecifikáciu nového webu a diskutovať s firmami o rozsahu zákazky, možných riešeniach, alternatívach a zistiť tak predpokladanú hodnotu zákazky. Firmy, ktoré majú záujem o účasť na konzultáciách... Viac