Architektonická Rada Európy (ACE) hľadá svoju novú vizuálnu identitu

Architektonická Rada Európy (ACE) hľadá svoju novú vizuálnu identitu

Je tu skvelá príležitosť pre všetkých dizajnérov. Architektonická Rada Európy (ACE) pripravuje novú stratégiu na roky 2021 - 2025 a hľadá talenty, ktoré by jej pomohli vytvoriť novú vizuálnu identitu. Európa sa môže pochváliť bohatou zmesou rôznych ľudí, kultúr, architektúry, tradiícií a inovácií. Toto všetko by mala zohľadňovať nová stratégia a tiež vizuálna identita. 

Do výzvy sa môžu zapojiť dizajnéri z celej Európy. V návrhoch sa bude posudzovať najmä: kvalita, inovácia, jedinečnosť, tvorivosť a praktickosť.

Výzva je rozdelená do dvoch kôl. V prvom kole sa požaduje zaslanie prihlášky a doterajších prác a to najneskôr do 21. 1. 2021

Viac informácií o prihláške a podmienkach v angličtine  nájdete tu.

Zadávacie podmienky v angličtine si môžete stiahnuť tu.  

Hlavnými cieľmi Architektonickej Rady Európy (ACE) sú podpora architektúry v Európe, zvyšovanie kvality architektúry v zastavanom prostredí, trvalo udržateľný rozvoj mesta v zastavanom prostredí, zabezpečovanie vysokej úrovne kvalifikácie pre architektov obhajovanie kvality v architektonickej praxi posilnenie cezhraničnej spolupráce, uľahčovanie európskych postupov a vystupovanie ako jednotný hlas za architektov v Európe.