Grafické služby pre Metropolitný inštitút Bratislavy

Grafické služby pre Metropolitný inštitút Bratislavy

Metropolitný inštitút Bratislavy vyhlásil výzvu na zabezpečenie grafických služieb v predpokladanom rozsahu 1 000 hodín. Grafické služby zahŕňajú prípravu podkladov na tlač, grafické spracovanie dát do grafov, prípravu a grafickú úpravu textov, prípravu výstavných panelov architektonických návrhov, grafické výstupy pre online komunikáciu. Neoddeliteľnou súčasťou bude zapracovávať grafické podklady spolu s vizuálnou identitou Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Ide o verejné obstarávanie, ktorého podmienky a podklady nájdete tu.

Lehota na predkladanie ponúk je do 1. 2. 2021 do 10:00 hod.