Pozvánka na workshop k súťaži "Kollárovo námestie"

Pozvánka na workshop k súťaži "Kollárovo námestie"

Trvanie: 5. november 2012 - 6. november 2012

Slovenské centrum dizajnu zorganizovalo workshop k súťaži "ARCHITEKTÚRA A DIZAJN VEREJNÉHO PRIESTORU - Kollárovo námestie - v nadväznosti na budúce kultúrne centrum Hurbanove kasárne". Súťaž je organizovaná v rámci projektu IDeALL.
Workshop vedie medzinárodný expert na Dizajn pre všetkých FRANCESC ARAGALL.

PROGRAM WORSHOPU:

Pondelok, 5.11. 2012 (14:00 - 17:00 hod.)
miesto: Fakulta architektúry (Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava 1)
miestnosť č. 117

1. vstupné praktické cvičenie s témou ÚČEL SÚŤAŽE - práca na zadaní v skupinách
ca. 20 min
Diskusia k cvičeniu
ca. 30 min.
DIZAJN PRE VŠETKÝCH so zameraním na verejný priestor - prezentácia, F. Aragall
ca. 30 min.

prestávka

2. praktické cvičenie s témou UŽÍVATEĽ - práca na zadaní v skupinách
ca. 20 min
Diskusia k cvičeniu
ca. 30 min.
Metódy výskumu zamerané na identifikáciu užívateľa a jeho potrieb - prezentácia, F. Aragall
ca. 30 min.


Utorok, 6.11.2012
(9:00 - 12:00 hod.)
miesto: Fakulta architektúry (Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava 1)
miestnosť č. 117

Individuálne konzultácie nápadov a návrhov s F. Aragallom.