Súťaž plagátov k 30. výročiu vzniku V4

Súťaž plagátov k 30. výročiu vzniku V4

Združenie poľských grafických dizajnérov v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí Poľskej republiky vyhlasujú medzinárodnú súťaž plagátov venovanú 30. výročiu Vyšehradskej skupiny, ktorá je vypísaná pre účastníkov z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska. 

V4, ktorá vznikla v roku 1991, chápeme ako jednu z najdôležitejších foriem spolupráce medzi krajinami strednej Európy. Jej pôvodným účelom bola vzájomná podpora členských štátov v úsilí o vstup do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Spolupráca v súčasnosti prebieha na mnohých úrovniach, interne aj na fóre EÚ a ďalších medzinárodných organizácií. 

Začiatok súťaže: 2.september 2020

Termín zaslania plagátov: do 18.októbra 2020

Vyhodnotenie súťaže: do 30. novembra 2020

V porote súťaže budú zastúpení dizajnéri zo všetkých krajín V4:

Joanna Górska (Poľsko)

Peter Bankov (Česká republika)

Marcel Benčík (Slovensko)

Anna Korolovszky (Maďarsko)

zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky a odborníci z ďalších inštitúcií

Organizátorom sa podarilo sa získať rozpočet na ceny vo výške:

1. cena - 2 000 EUR

2. cena - 1 000 EUR

3. cena - 500 EUR

9 x uznanie - 150 EUR

Presné podmienky súťaže nájdete tu

V prípade akýchkoľvek otázok píšte na adresu: info@v4postercompetition.com