VYHODNOTENIE SÚŤAŽE O NOVÉ LOGO BKIS

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE O NOVÉ LOGO BKIS

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) bude mať nové logo. V spolupráci so Slovenským centrom dizajnu vybrala táto mestská kultúrna organizácia víťaza súťaže o nové logo BKIS. Autorom víťazného návrhu je grafická dizajnérka Zuzana Lehocká. Novým logom má BKIS ambíciu dostať sa do lepšieho povedomia širšej verejnosti a jasnejšie komunikovať a propagovať svoje aktivity.  

Do súťaže o nové logo BKIS sa zapojilo 66 autorov, niektorí prihlásili dva návrhy. Súťaž bola určená pre profesionálnych grafických dizajnérov a väčšina poslaných návrhov bola kvalitne spracovaná na vysokej vizuálnej a ideovej úrovni. Porota v zložení: Róbert Paršo (grafický dizajnér), Martin Bajaník (grafický dizajnér), Silvia Kružliaková (Slovenské centrum dizajnu), Zuzana Ivašková (Hlavné mesto SR Bratislava), Katarína Hulíková (BKIS), Mário Mihalovič (BKIS) a Barbara Csibreiová (BKIS) ocenila vhodne a prehľadne spracované práce spolu s explikáciami k idei loga a ukážkami jeho použitia.  

Pri posudzovaní predložených návrhov brala porota do úvahy najmä: ideu a koncept návrhu, formu a funkčnosť loga, jeho novosť, dobrú čitateľnosť a odlíšiteľnosť, estetické a výtvarné pôsobenie loga s variabilnosťou jeho použitia, funkčnosť pri použití loga samostatne i v kontexte iných lôg, primeranosť a vhodnosť loga pre potreby BKIS, variabilitu, účelnosť a perspektívnosť od neho odvodenej vizuálnej identity.

Na základe splnenia daných kritérií porota určila nasledovné poradie:

1. miesto získal návrh Zuzany Lehockej

2. miesto získal návrh Dawida Paleńa z Poľska

3. miesto získal návrh Adriana Jurigu

Celú tlačovú správu a koncept nového loga BKIS si môžete stiahnuť tu