Súťaže SR a svet

[fjúžn]: Otvorená výzva na návrh plagátov

[fjúžn]: Otvorená výzva na návrh plagátov

Uzávierka: 15. jún 2020 (pondelok), 00:00


Viac informácií
Hack the Crisis: 48-hodinový virtuálny hackathon
INSAID AWARDS 2020

INSAID AWARDS 2020

Uzávierka: 23. marec 2020 (pondelok), 00:00


Viac informácií
Antalis Interior Design Award

Antalis Interior Design Award

Uzávierka: 31. január 2020 (piatok), 00:00


Viac informácií
Výzva na prihlásenie záverečných diplomových a bakalárskych prác do Graduation Projects 2019

Výzva na prihlásenie záverečných diplomových a bakalárskych prác do Graduation Projects 2019

Slovenské centrum dizajnu a Zamek Cieszyn pozýva končiacich študentov dizajnových odborov slovenských vysokých škôl na prihlásenie svojho záverečného diplomového alebo bakalárskeho projektu do medzinárodnej súťažnej prehliadky Graduation Projects 2019. Report z prehliadky minuloročného ročníka súťaže si môžete prečítať na stránke ... Viac

Súťaž o návrh loga pre Sčítanie obyvateľov 2021 a získaj 6-tisíc eur

Súťaž o návrh loga pre Sčítanie obyvateľov 2021 a získaj 6-tisíc eur

Zapojte sa do súťaže Štatistického úradu SR o logo Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a získajte zaujímavú cenu! Štatistický úrad SR vyhlasuje súťaže na vytvorenie loga/logotypu a jednotného vizuálneho štýlu, vrátane jednoduchého grafického manuálu na používanie loga pre najväčší štatistický projekt desaťročia, pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v... Viac