Súťaže SR a svet

3. medzinárodné súťažné bienále LOGO 2012

3. medzinárodné súťažné bienále LOGO 2012

Bienálna prehliadka LOGO je ojedinelým podujatím v oblasti grafického dizajnu na Slovensku. Prehliadka s podobným špecializovaným zameraním na našom území dlhodobo absentuje, a preto sa už jej úvodné ročníky stretli s pozitívnym ohlasom najmä v odborných kruhoch. Výstavná prehliadka súťaže je usporiadaná už tradične na pôde Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici,... Viac

Redesign+ Award 2013

Redesign+ Award 2013

Uzávierka: 31. 1. 2013. Informácie: http://www.designaustria.at/. V roku 2010 sa po prvýkrát uskutočnila súťaž REdesign-Award v rámci európskeho projektu REdesign[net]WORK. Po dvoch rokoch usporiadateľ Designforum Austria v spolupráci s ďalšími... Viac

Národná cena za dizajn 2013 je vypísaná

Národná cena za dizajn 2013 je vypísaná

Uzávierka: 1. marec 2013 (piatok), 23:55
Miesto: Bratislava


Viac informácií
Roca International Design Contest Jump the Gap

Roca International Design Contest Jump the Gap

Uzávierka registrácie: 31. 1. 2013. Informácie a registrácia: http://www.jumpthegap.net/. Barcelonské centrum dizajnu (Španielsko) vyhlasuje v spolupráci s renomovaným výrobcom kúpeľní Roca 5. ročník medzinárodnej súťaže mladých dizajnérov a architektov na... Viac

Talenty novej Európy

Talenty novej Európy

Uzávierka: 15. 11. 2012. Informácie a prihlášky: http://www.tne.sk/, http://www.cef.sk/ a http://www.slovnaft.sk/.... Viac

Creazioni Giovani 2013

Creazioni Giovani 2013

Uzávierka: 30. 11. 2012. Informácie: mariaelena.angeli@artex.firenze.it. 5. ročník medzinárodnej súťaže mladých dizajnérov a umeleckých remeselníkov do 35 rokov, ktorí chcú svoje výrobky propagovať na medzinárodnom... Viac