Súťaže SR a svet

Electrolux DesignLab 2012

Electrolux DesignLab 2012

Uzávierka: 1. 6. 2012. Infromácie: www.electrolux.com/designlab 10. ročník súťaže Electrolux DesignLab na tému Zážitok z dizajnu sa týka stimulácie všetkých ľudských zmyslov – pôjde o domáce spotrebiče, ktoré majú nejakým spôsobom rozvíjať vnemy používateľov. Porota bude venovať zvýšenú pozornosť estetickým kvalitám... Viac

European Design (ED) Awards 2012

European Design (ED) Awards 2012

Uzávierka: 29. 2. 2012. Informácie: www.europeandesign.org. EdAwards udeľuje každoročne inštitúcia European Design so sídlom v gréckej Kallithey, ktorá oceňuje na medzinárodnej úrovni najlepší európsky grafický dizajn, ilustráciu a digitálny dizajn  za predchádzajúci rok. Súťaž organizovanú pod záštitou svetovej... Viac

Kruhy na vode 2012

Kruhy na vode 2012

Uzávierka: 21. 6. 2012 Informácie a prihlášky: www.uluv.sk. Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) Bratislava organizuje od roku 2000 súťaž Kruhy na vode, od ročníka 2012 medzinárodnú súťaž Kruhy na vode/Rings in water ako jednu z dôležitých foriem podpory remeselného dizajnu a dizajnu orientovaného na remeslo, ako aj lokálnej... Viac

Graphis Poster Annual 2013

Graphis Poster Annual 2013

Uzávierka: 27. 2. 2012. Informácie: www.graphis.com. Vydavateľ renomovaného amerického časopisu venovaného grafickému dizajnu Graphis pripravuje ďalšiu ročenku najlepších grafických plagátov z celého sveta na rok 2013. Všetky zaslané súťažné práce, aj tie, ktoré nebudú zaradené do ročenky, najskôr uverejnia na webovej stránke... Viac

Interior Design Competition (IDC) 2012

Interior Design Competition (IDC) 2012

Uzávierka: 15. 2. 2012. Informácie: www.iida.org Medzinárodná asociácia interiérového dizajnu (IIDA) so sídlom v Chicagu organizuje 39. ročník medzinárodnej súťaže interiérového dizajnu, ktorej sa môžu zúčastniť profesionálni dizajnéri s projektmi, ktoré vznikli po 1. januári 2010. Súťaž má za cieľ oceniť vynikajúci súčasný... Viac

Aarhus International poster Show 2012

Aarhus International poster Show 2012

Uzávierka: 1. 4. 2012. Informácie a prihlášky: www.plakatmuseum.dk/ToBeHuman_AIPS2012.pdf. Dánske múzeum plagátu v Aarhuse organizuje ďalší ročník medzinárodnej súťaže plagátu na tému Byť človekom. Súťaže sa môžu zúčastniť grafickí dizajnéri z celého sveta, profesionáli pracujúci v reklame, komerčných... Viac