Súťaže SR a svet

International Design for All Foundation Awards 2013

International Design for All Foundation Awards 2013

Uzávierka prihlášok: 17. 2. 2013. Informácie: awards@designforall.org. Medzinárodná súťaž univerzálneho dizajnu, ktorú vypisuje nadácia The International Design for All Foundation, je platformou na ocenenie verejných, súkromných a non-profitových iniciatív z celého sveta, ktoré sa usilujú o participáciu každého člena... Viac