Súťaže SR a svet

Young Illustrators Award 2014

Young Illustrators Award 2014

Uzávierka: 1. 6. 2014. Berlínska spoločnosť Illustrative, e. V. vyhlasuje ďalší ročník medzinárodnej súťaže ilustrátorov The Young Illustrators Award (YIA), ktorá má podporovať kreativitu a inovácie v súčasnej ilustrácii a grafickom dizajne. Slovo „mladý“ obsiahnuté v názve súťaže neznamená vek, ale spôsob myslenia – svieže, moderné, dynamické. Súťaž chce ukázať... Viac

Cena Preciosy – Mistr křišťálu 2014

Cena Preciosy – Mistr křišťálu 2014

Uzávierka: 31. 5. 2014. Spoločnosť PRECIOSA, a. s. v spolupráci s Múzeom skla a bižutérie v Jablonci nad Nisou a s podporou Českej sklárskej spoločnosti vyhlasuje 7. ročník súťaže Mistr křišťálu 2014 určenej pre študentov stredných odborných škôl, vyšších odborných škôl, vysokých škôl a univerzít, ktorí študujú na území Českej republiky bez ohľadu na štátnu... Viac

LOGO 2014

LOGO 2014

Uzávierka prihlášok: 6. 6. 2014. 4. medzinárodné súťažné bienále LOGO 2014 je ojedinelým podujatím v oblasti grafického dizajnu na Slovensku. Logotyp patrí v oblasti úžitkovej grafiky k tým najnáročnejším tvorivým procesom. Prelom 20. a 21. storočia je symbolickým prelomom aj vo vnímaní značky – logotypu. Úlohou súťaže a následnej výstavy je zhodnotiť... Viac

Joseph Binder Award 2014

Joseph Binder Award 2014

Uzávierka: 31. 5. 2014. Medzinárodná súťaž grafického dizajnu a ilustrácie. Rakúska dizajnérska inštitúcia Design Austria organizuje od roku 1996 bienálnu medzinárodnú súťaž grafického dizajnu a ilustrácie Joseph Binder Award, v roku 2014 už po dvanástykrát. Súťaže sa môžu zúčastniť grafickí dizajnéri, ilustrátori a študenti týchto odborov z celého sveta, ktorí... Viac

Gombold ujra! Central Europe 2014

Gombold ujra! Central Europe 2014

Uzávierka prihlášok: 5. 5. 2014. Maďarské národné centrum kreatívneho priemyslu Design Terminal vyhlasuje medzinárodnú súťaž stredoeurópskej módy Gombold újra! Súťaž, ktorá ašpiruje na titul najväčšieho podujatia svojho druhu v strednej Európe, sa v tomto roku po prvýkrát otvára účastníkom zo všetkých krajín Visegrádskej štvorky. Súťaž má dve kategórie: Kolekcia... Viac

design.s – medzinárodné bienále študentského dizajnu

design.s – medzinárodné bienále študentského dizajnu

Uzávierka: 15. 4. 2014.   Brniansky projekt medzinárodného bienále študentského dizajnu design.s plánuje predstaviť to najlepšie zo študentského dizajnu. Ideovo a čiastočne aj prakticky nadväzuje na dlhoročnú tradíciu výstav absolventských prác študentov Ústavu konstruování VUT v Brne a Fakulty multimediálních komunikací UTB v Zlíne, ktoré sa pravidelne... Viac