Súťaže SR a svet

BIO 50 – Bienále dizajnu v Ľubľane 2014

BIO 50 – Bienále dizajnu v Ľubľane 2014

Uzávierka programu: 31. 5. 2014. Organizátor tohtoročného Bienále dizajnu v slovinskej Ľubľane – BIO 50, ktorým je Múzeum architektúry a dizajnu v Ľubľane, vyzýva dizajnérov, kurátorov, vzdelávacie a kultúrne inštitúcie, ako aj obchodných partnerov na podávanie prihlášok do programu NOW. NOW je paralelné podujatie k 24. ročníku bienále, ktorého cieľom je zapojiť... Viac

Súťaž o vizuálny štýl TPT 2014

Súťaž o vizuálny štýl TPT 2014

Uzávierka: 30. apríla 2014. Galéria Jána Koniarka v Trnave, Slovenské centrum dizajnu v Bratislave v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave vypisujú na základe autorského zákona dňom 18. marca 2014 súťaž na vytvorenie jednotného vizuálneho štýlu 9. ročníka Trienále plagátu Trnava 2015. Trienále plagátu Trnava (TPT) je renomovaná medzinárodná... Viac

Output International Student Award 2014

Output International Student Award 2014

Uzávierka prihlášky a odovzdanie podkladov: 15. 3. 2014. Holandská nadácia :output foundation vyhlasuje medzinárodnú súťaž per študentov dizajnu a architektúry, ktorým poskytuje príležitosť vyniesť na svetlo nápady, nevyužité školské projekty a nerealizovaný dizajn, ktoré sa skrývajú v ich šuplíku. Kategórie: grafický dizajn, architektúra, produktový dizajn,... Viac

Medzinárodná študentská súťaž Creative Conscience Awards 2014

Medzinárodná študentská súťaž Creative Conscience Awards 2014

Uzávierka: 28. 3. 2014. Medzinárodnú súťaž Creative Conscience Awards (CCA) zastrešuje britský Design Council a sponzoruje firma LFH – illuminating brands. Jej cieľom je nájsť vizionárske koncepty založené na kreativite ako katalyzátore pozitívnych etických, morálnych a zmysluplných zmien v spoločnosti. Súťaže sa môžu zúčastniť študenti denného štúdia všetkých... Viac

Medzinárodná súťaž HAY Talent Award 2014

Medzinárodná súťaž HAY Talent Award 2014

Uzávierka: 1. 5. 2014. HAY Talent Award je ambiciózna medzinárodná súťaž dizajnu, ktorú iniciovali tri dánske spoločnosti – výrobca dizajnu HAY, odborník na trendy Mads Arlien-Søborg z firmy We Made It a profesionálna dizajnérska komunita Formland UPgraded. Súťaž vymysleli majitelia HAY manželia Rolf a Mette Hay, ktorí si ako porotcov prizvali renomovaných... Viac

Kruhy na vode 2014

Kruhy na vode 2014

Uzávierka na odovzdanie (zaslanie) súťažných prác a prihlášok: 27. 6. 2014. Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave vypisuje 8. ročník súťaže dizajnu orientovaného na remeslo. Remeselný dizajn, teda dizajn podčiarkujúci kultúru ručnej výroby úžitkových a dekoratívnych predmetov, je v súčasnosti hybnou silou inovácií aj pre oblasť ľudovej umeleckej výroby... Viac