Súťaže SR a svet

Súťaž na nový vizuálny štýl mesta Liberec

Súťaž na nový vizuálny štýl mesta Liberec

Uzávierka: 30. november 2016 (streda), 12:00
Miesto: Liberec


Viac informácií
Cena profesora Jindřicha Halabalu

Cena profesora Jindřicha Halabalu

Cena profesora Jindřicha Halabalu je každoročne udeľovaná študentom vysokých škôl v Českej a Slovenskej republike alebo v inej krajine Európskej únie za najlepšie semestrálne projekty v oblasti dizajnu nábytku a interiéru. V tomto roku sa uskutoční už 12. ročník tejto medzinárodnej súťaže študentských prác, ktorá vznikla pri príležitosti 100. výročia narodenia... Viac

Výsledky súťaže Národní cena za studentský design 2016

Výsledky súťaže Národní cena za studentský design 2016

Národní cena za studentský design oslávila tento rok 26. výročie. Od roku 2012 sa súťaž stala medzinárodnou a ďalšia zmena nastala v roku 2014, kedy sa rozdelila na dve časti - na odbory patriace pod oblasť vizuálnej komunikácie a oblasť produktového dizajnu. Tento rok sa súťažilo v odboroch vizuálnej komunikácie. Do súťaže sa celkovo prihlásilo 120 autorov z 10... Viac

Praha vyhlásila medzinárodnú dizajnérsku súťaž

Praha vyhlásila medzinárodnú dizajnérsku súťaž

Uzávierka: 20. december 2016 (utorok), 15:00
Miesto: Praha


Viac informácií
iF Design Talent Award 2017

iF Design Talent Award 2017

Uzávierka: 13. január 2017 (piatok), 23:55


Viac informácií
Graduation Projects 2016

Graduation Projects 2016

Uzávierka: 31. október 2016 (pondelok), 23:55


Viac informácií