Súťaže SR a svet

Antalis Interior Design Award

Antalis Interior Design Award

Uzávierka: 31. január 2020 (piatok), 00:00


Viac informácií
Výzva na prihlásenie záverečných diplomových a bakalárskych prác do Graduation Projects 2019

Výzva na prihlásenie záverečných diplomových a bakalárskych prác do Graduation Projects 2019

Slovenské centrum dizajnu a Zamek Cieszyn pozýva končiacich študentov dizajnových odborov slovenských vysokých škôl na prihlásenie svojho záverečného diplomového alebo bakalárskeho projektu do medzinárodnej súťažnej prehliadky Graduation Projects 2019. Report z prehliadky minuloročného ročníka súťaže si môžete prečítať na stránke ... Viac

Súťaž o návrh loga pre Sčítanie obyvateľov 2021 a získaj 6-tisíc eur

Súťaž o návrh loga pre Sčítanie obyvateľov 2021 a získaj 6-tisíc eur

Zapojte sa do súťaže Štatistického úradu SR o logo Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a získajte zaujímavú cenu! Štatistický úrad SR vyhlasuje súťaže na vytvorenie loga/logotypu a jednotného vizuálneho štýlu, vrátane jednoduchého grafického manuálu na používanie loga pre najväčší štatistický projekt desaťročia, pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v... Viac

Kancelária verejného ochrancu práv opätovne vyhlasuje súťaž návrhov na logo a vizuálny štýl
Súťaž obalového dizajnu Model Young Package tento rok hľadá najlepšie zážitky z rozbaľovania
Súťaž o logo Roku slovenského divadla 2020

Súťaž o logo Roku slovenského divadla 2020

Uzávierka: 31. máj 2019 (piatok), 16:00
Miesto: Bratislava


Viac informácií