Súťaže SR a svet

Kreatívna súťaž pre všetkých - Better Planet Packaging

Kreatívna súťaž pre všetkých - Better Planet Packaging

Uzávierka: 29. marec 2019 (piatok), 23:55
Miesto: Solution Centre, 1. posch. Smurfit Kappa Obaly, Štúrovo


Viac informácií
Petržalka vypísala súťaž na moderné logo

Petržalka vypísala súťaž na moderné logo

Uzávierka: 8. marec 2019 (piatok), 23:55
Miesto: Bratislava


Viac informácií