Súťaže SR a svet

Súťaž na návrh loga Rok slovenského dizajnu 2021

Súťaž na návrh loga Rok slovenského dizajnu 2021

Dizajnéri a dizajnérky.  Zapojte sa do verejnej neanonymnej súťaže na návrh loga Rok slovenského dizajnu 2021 / The Year of Slovak Design 2021!  Súťaž je určená pre profesionálnych grafických dizajnérov/ky. Cieľom súťaže je návrh príležitostného loga Rok slovenského dizajnu 2021 / The Year of Slovak Design 2021 v dvoch jazykových verziách... Viac

[fjúžn]: Otvorená výzva na návrh plagátov

[fjúžn]: Otvorená výzva na návrh plagátov

Uzávierka: 15. jún 2020 (pondelok), 00:00


Viac informácií
Hack the Crisis: 48-hodinový virtuálny hackathon
INSAID AWARDS 2020

INSAID AWARDS 2020

Uzávierka: 23. marec 2020 (pondelok), 00:00


Viac informácií
Mesto Nitra hľadá dizajnérov pre vizuálnu identitu kandidatúry na EHMK
Žilinská univerzita v Žiline v zmysle §847 – 849 Občianskeho zákonníka vyhlasuje verejnú neanonymnú súťaž návrhov na logo a vizuálny štýl