25. medzinárodné bienále grafického dizajnu Brno 2012

25. medzinárodné bienále grafického dizajnu Brno 2012

Trvanie: 3. december 2011 - 30. december 2011
Miesto: Uměleckoprůmyslové muzeum, Místodržitelský palác, Pražákův palác, Brno, Česko

Uzávierka: 30. 12. 2011.
Informácie: www.bienalebrno.org.

25. medzinárodné bienále grafického dizajnu Brno 2012

Moravská galéria organizuje v roku 2012 jubilejné 25. medzinárodné bienále grafického dizajnu Brno. Okrem výstavy hosťujúceho kurátora, množstva sprievodných výstav a úvodného trojdňového cyklu prednášok a prezentácií je najdôležitejšou súčasťou podujatia už  tradične medzinárodná súťaž, ktorej cieľom je predstavenie širokého spektra súčasného grafického dizajnu a jeho premeny naprieč médiami a formami. Súťaž je otvorená všetkým formám grafického dizajnu, prihlásiť možno práce, ktoré vznikli v období posledných  troch rokov, t. j. od 1. 1. 2009 do 30. 12. 2011. Svoje práce môžu prihlasovať grafici, dizajnéri a ďalší záujemcovia na adrese: www.bienalebrno.org/prihlaska.
Súčasťou prihlášky je digitálna dokumentácia prihlásených prác a písomný komentár autora vysvetľujúci kontext vzniku diela. Prihláška nie je spoplatnená.

25. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2012
21/6 – 28/10 2012 Uměleckoprůmyslové muzeum, Místodržitelský palác, Pražákův palác

Medzinárodná porota BB 2012:
Andrew Blauvelt (USA)
Zak Kyes (UK)
Robert V. Novák (CZ)
Sulki & Min  (KR)
Jan van Toorn (NL)

Kontakt:
info@bienalebrno.org
www.moravska-galerie.cz