3. medzinárodné súťažné bienále LOGO 2012

3. medzinárodné súťažné bienále LOGO 2012

Trvanie: 5. december 2012 - 27. január 2013

Bienálna prehliadka LOGO je ojedinelým podujatím v oblasti grafického dizajnu na Slovensku. Prehliadka s podobným špecializovaným zameraním na našom území dlhodobo absentuje, a preto sa už jej úvodné ročníky stretli s pozitívnym ohlasom najmä v odborných kruhoch. Výstavná prehliadka súťaže je usporiadaná už tradične na pôde Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici, kde zostáva sprístupnená do 27. januára 2013.

Logotyp patrí v oblasti úžitkovej grafiky k tým najnáročnejším tvorivým procesom. Prelom 20. a 21. storočia je symbolickým prelomom aj vo vnímaní značky – logotypu. Úlohou súťaže a prehliadky je zhodnotiť kvalitatívnu úroveň logotypov na Slovensku a porovnať tento stav s okolitými krajinami. Projekt je určený odbornej verejnosti z oblasti grafického dizajnu, ale aj študentom umeleckých stredných a vysokých škôl a v neposlednom rade aj bežným návštevníkom galérie a širokej verejnosti, ktorá sa dostáva do kontaktu s užitým umením.

Na 3. ročníku súťažného bienále LOGO 2012 sa zúčastnilo 56 autorov zo štyroch krajín (Slovensko, Česká republika, Poľsko a Taliansko), ktorí sa predstavili s kolekciou 68 logotypov v hlavnej a študentskej kategórii. So svojou tvorbou sa prezentovali aj členovia poroty v zložení: Ondřej Doležal z Brna, Rostislav Illík zo Zlína, Svetlana Body Cief a Emil Drličiak z Bratislavy, Patrik Ševčík z Banskej Bystrice. Po prvýkrát sa v tomto ročníku prezentujú súťažné logotypy aj v aplikáciách, aby porota i návštevníci mohli lepšie posúdiť ako sa značka uplatňuje v bežnom živote.

V hlavnej kategórií súťaže boli ocenení:
1. miesto - Hushflow, autor: Martin Gross - monokel studio, Slovenská republika (30 bodov)
2. miesto - Social Photofest, autor: Jana Galdunová Sarno , Taliansko (24 bodov)
3. miesto - BCKSPC, autor: Martin Gross - monokel studio, Slovenská republika (23 bodov)

V tomto ročníku bol výraznejší záujem o študentskú kategóriu, ktorá prvýkrát počtom diel predstihla kategóriu skúsených profesionálov. V študentskej kategórii boli ocenení:
1. miesto - Činoherní studio, Adrián Jansa, Česká republika (34 bodov)
2. miesto - Z farmy na stůl, autor: Jakub Čaja, Česká republika (33 bodov)
3. miesto - Anglické právní překlady, autor: Jakub Čaja, Česká republika (25 bodov)


Viac info na http://www.bienale-logo.sk/sk/index.php a www.ssgbb.sk.