Art Moves 2014

Art Moves 2014

Trvanie: 30. jún 2014 - 30. júl 2014
Miesto: medzinárodná

Medzinárodná súťaž bilbordov - uzávierka 30. 7. 2014.
Poľský usporiadateľ 7. ročníka rovnomenného festivalu vypisuje súťaž bilbordov, ktorej cieľom je propagovať moderné umenie ako formu dialógu s publikom a zapojiť mladých tvorcov do tvorby umenia založeného na realite. Bilbordy sú väčšinou spájané s moderným fenoménom konzumu. Festival a súťaž ich chcú transformovať na objekt uvažovania, reflexie a hlbšej analýzy samých seba a nášho okolia. Témou tohtoročnej súťaže je: Viac či menej slobody?
Sloboda je magické a súčasne paradoxné slovo. Je to jeden z motorov individuálneho a sociálneho života, zároveň môže byť zneužitá na politické ciele. Preto: čo je to sloboda? Je zásadná pre život? Má mať limity? Môžu iní ľudia obmedzovať našu slobodu? Naozaj ju potrebujeme?
Súťže sa môžu zúčastniť jednotlivci aj skupiny– profesionáli aj študenti, účasť je bez poplatku.
Formát súťažných prác: 498 cm x 238 cm, horizontálny layout, 100 dpi, cmyk, tiff.

Treba zaslať vyplnenú prihlášku a priložiť zoznam zasielaných prác vo formáte 30 cm x 14,3 cm, horizontálny layout, 72 dpi, jpg. Ak je súčasťou bilbordu slogan alebo veta, musí byť uvádzaná v angličtine alebo poľštine.
Medzinárodná porota vyberie 10 najlepších prác, ktoré budú vytlačené a vystavené v prostredí poľského mesta Toruň v septembri/októbri 2014. Laureát Hlavnej ceny súťaže dostane aj finančnú odmenu vo výške 3 000 PLN (cca 726 eur).

Pravidlá súťaže a prihláška sa nachádzajú na uvedenej webovej stránke.
Informácie: http://www.graphiccompetitions.com/multiple-disciplines/the-billboard-art-competition-art-moves-2014