BraunPrize 2018 / Design for What Matters

BraunPrize 2018 / Design for What Matters

Uzávierka: 20. marec 2018 (utorok), 23:55

Medzinárodná súťaž BraunPrize, ktorá sa orientuje na mladých autorov z oblasti produktového dizajnu, je otvorená všetkým dizajnérskym školám, študentom a mladým dizajnérom nad 18 rokov. Súťaž oceňuje inovatívne nápady a koncepty (2D, 3D, ako aj interaktívne produkty), ktoré podstatne posúvajú vývoj produktov, ktoré potrebujeme pre lepšiu kvalitu života. Súťaž v tomto ročníku oslavuje 50 rokov svojej existencie.

Kategórie
Študenti – študujúci alebo čerství absolventi, ktorých práca vznikla počas štúdia
Mladé talenty - mladí dizajnéri s max. päťročnou praxou

Podmienky súťaže
Prihlásené návrhy musia byť z odborov produktového dizajnu, alebo odborov, ktoré s ním súvisia, nesmú byť vyrábané a ani predávané. Prihlásiť sa môžu jednotlivci a aj kolektívy

Poplatky
Súťaž je bez poplatkov

Prihlásenie
Prihlásenie je online na tejto adrese.

Ceny
Odmeny, ktoré budú rozdelené v oboch kategóriách, sú v celkovej hodnote 75 000 USD, najlepšie návrhy budú prezentované na výstave BraunPrize.

V oboch kategóriách budú udeľované uvedené ceny a odmeny:
1. miesto / Gold Award - 15 000 USD
2. miesto / Silver Award - 10 000 USD
3. miesto / Bronz Award - 5 000 USD
Sustainability Award - 5 000 USD
Špeciálne ocenenie pre jednu prácu ze všetkých návrhov - 5 000 USD
Stáž v Braun Design department (pri príležitosti výročí súvisiacich so súťažou BraunPrize)

Viac info tu.