DesignEuropa Awards 2020

DesignEuropa Awards 2020

Uzávierka: 8. máj 2020 (piatok), 23:55
Miesto: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Radi by sme vám dali do pozornosti vyhlásenie 2. ročníka súťaže o cenu DesignEuropa Awards 2020, ktorú organizuje Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Cena DesignEuropa oceňuje výnimočné počiny z oblasti dizajnu a manažmentu dizajnu spomedzi držiteľov zapísaného dizajnu Spoločenstva (RCD), či už ide o jednotlivcov, malé a stredné podniky, alebo veľké spoločnosti. Cena DesignEuropa sa udeľuje v dvoch kategóriách: malé a začínajúce podniky a priemysel. Osobitná cena bude za celoživotné dielo.

Prihlášky je možné zasielať do 20. apríla 2020 (včítane). Formuláre prihlášok a nominácií spolu s pravidlami a podmienkami sú dostupné na webovej stránke EUIPO.

Partnerom udeľovania cien je Ministerstvo hospodárskych záležitostí Holandského kráľovstva a Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo. Slávnostné odovzdávanie cien sa bude konať v Eidhovene (Holandsko) 20. októbra 2020.

Text prevzatý z E-mailového časopisu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.