[fjúžn]: Otvorená výzva na návrh plagátov

[fjúžn]: Otvorená výzva na návrh plagátov

Uzávierka: 15. jún 2020 (pondelok), 00:00

Nadácia Milana Šimečku vyhlasuje pri príležitosti Svetového dňa utečencov (20. jún 2020) otvorenú výzvu na návrh plagátov

Odborná porota vyberie troch víťazov/víťazky, ktorí/ktoré si odnesú podľa umiestnenia nasledujúce ceny: 1. miesto 300 eur, 2. miesto 200 eur a 3. miesto 100 eur.
Posledný termín na zaslanie prác je 15. júna 2020.

Prihlásiť plagát: https://forms.gle/yg9XWyntConLstL37

V čase pandémie, keď krajiny uzavreli svoje hranice a pohyb ľudí sa zastavil, nie je ale pre všetkých možné zostať doma, praktizovať sociálny dištanc či pravidelne si umývať ruky. Pandémia koronavírusu nás izolovala, ale ponúka nám možnosť prejaviť záujem a solidaritu o druhých. Téma migrácie a ľudí na úteku rozdeľuje spoločnosť, cítime preto potrebu pozrieť sa hlbšie na tento fenomén a skúmať, čo ja za naším strachom z neznámeho.

Vytvorte plagáty, ktoré budú reagovať na aktuálnu situáciu v súvislosti s migráciou a obmedzením pohybu. Kam by ste migrovali, ak by ste mohli? Je pohyb možný pre všetkých rovnako? Na aké limity naráža naša solidarita? Dotýka sa pandémia všetkých rovnako? Máme ešte väčší strach z neznámeho? Žijú vo vašom susedstve cudzinci? Je hlas zraniteľných skupín dostatočne počuť? Kam by ste ušli vy, ak by ste museli opustiť svoj domov? A myslíte, že by vás hostiteľská krajina privítala? Ako reagujete na výroky, “nie som rasista, ale..”, “tak si ich zober domov…”?

Porota:
Olja Triaška Stefanović (predsedníčka poroty) / fotografka, vizuálna umelkyňa a vedúca Katedry fotografie a nových médií na VŠVU
Pavel Choma / grafický dizajnér, pedagóg a autor výstavných expozícií
Kvet Nguyen / študentka fotografie
Michaela Kučová / publicistka a organizátorka kultúrnych podujatí
Ivana Šáteková / výtvarníčka
Anna Jacková / šéfeditorka portálu multikulti.sk a projektová manažérka Nadácie Milana Šimečku

Podujatie na Facebook-u.

SK
Prihlásiť plagát: https://forms.gle/yg9XWyntConLstL37
Podmienky na stiahnutie: https://www.fjuzn.sk/_data/open-call/podmienky.pdf
Viac informácii: www.fjuzn.sk