Graduation Projects 2016

Graduation Projects 2016

Uzávierka: 31. október 2016 (pondelok), 23:55
Miesto: krajiny V4

Prihláste sa a zúčastnite sa 15. ročníka prehliadky najlepších záverečných prác grafického a priemyselného dizajnu.
Prihlásiť sa môžete obrazovým a textovým materiálom do 31. októbra 2016. Podrobné informácie nájdete na stránke graduationprojects.eu a v 61. vydaní magazínu 2+3D.
Do prehliadky môžu byť zaradené len práce obhajované v školách krajín V4 alebo práce občanov Poľska, Česka, Slovenska a Maďarska študujúcich v zahraničí (súťažné podmienky nájdete na: graduationprojects.eu/sk/regulations).
V roku 2006 sa partnerom súťaže stal Zámok v Poľskom Tešíne, kde bola prehliadka prvýkrát vystavená. Neskôr boli Graduation Projects predstavené aj na iných výstavách v Poľsku a v zahraničí. V roku 2010 sa do projektu zapojili ďalšie partnerské krajiny (Česká republika, Slovenská republika a Maďarsko), čím sa prehliadka stala medzinárodnou.
Výbrané práce z predchádzajúcich ročníkov je možné vidieť na stránke graduationprojects.eu.