Green Screen

Green Screen

Uzávierka: 15. marec 2016 (utorok), 23:55
Miesto: súťaž - grafický dizajn a ilustrácia

GRAFICKÝ DIZAJN & ILUSTRÁCIA
Uzávierka prihlasovania projektov: 15. marec 2016
Prihlasovanie: bezplatné
Info: http://www.greenscreen-festival.de/en/event/poster-contest/