Hans Sauer Award 2015: SOCIAL DES!GN. Making the difference

Hans Sauer Award 2015: SOCIAL DES!GN. Making the difference

Uzávierka: 15. október 2014 (streda), 23:55
Miesto: medzinárodná

Mníchovská Nadácia Hansa Sauera pôsobí vyše 25 rokov v neziskovom sektore, podporuje vedu, výskum a technologické a sociálne inovácie. Jej cieľom je dostať idey a koncepty odborníkov do každodenného života ľudí. Spolu s partnermi Impact Hub Munich a Social Entrepreneurship Akademie v Mníchove iniciuje európsku súťaž na tému sociálneho dizajnu. Súťaž Hans Sauer Award 2015: Social Des!gn hľadá nové špecializované riešenia na zlepšenie zdravia a zvýšenie kvality života. Nie je jej ľahostajná ani problematika chudoby, integrovania hendikepovaných, rozvoja mesta a služieb pre občanov, vzdelávania atď. Ocení dizajnérske koncepty (neimplementované projekty), ktoré majú dlhodobý merateľný efekt a sú udržateľné. Vyzýva odborníkov z celej Európy – dizajnérov z praxe aj študentov, expertov z príbuzných disciplín aj interdisciplinárne tímy na zaslanie projektov, ktoré robia rozdiely. Súťažiť môžu práce vytvorené po 1. 1. 2010. Kritériá: relevantnosť problému (15 %), kvalita riešenia (15 %), potenciálna efektivita (15 %), inovatívnosť metód (15 %), presvedčivosť implementácie (10%), interdisciplinárny prístup (10 %), rozšíriteľnosť na vyššiu kapacitu  (10 %), prenosnosť (10 %).

Súťaž má 3 kolá: uzávierka prvého je 15. 10. 2014, druhého 15. 12. 2014 a tretieho  1. 1. 2015. Päť najlepších finalistov bude pozvaných na podujatie Social Design Elevation Days v Mníchove v dňoch 21. – 25. 2. 2015.

Informácie: http://www.hanssauerstiftung.com/.
Viac informácií: Hans Sauer Foundation, heslo Hans Sauer Award 2015, Haus des Stiftens, Landshuter Allee 11, 80637 München, tel. +49 89 613 67 210, e-mail: award2015@hanssauerstiftung.com, www.facebook.com/hanssauerstiftung.