INSPIRELI AWARDS

INSPIRELI AWARDS

Uzávierka: 30. november 2017 (štvrtok), 23:55
Miesto: medzinárodná

Vyhlasovateľom medzinárodnej súťaže  je spoločnosť INSPIRELI s.r.o., so sídlom na Slovensku.  Súťaž je otvorená pre študentov architektúry alebo interiérovej tvorby, ako aj absolventov – profesionálov do 35 rokov.
Pre vstup do súťaže sa účastníci musia zaregistrovať na stránke www.inspireli.com (funguje v rôznych jazykových verziách). Pri registrácii je dôležité uviesť meno a priezvisko, krajinu pôvodu, univerzitu/vysokú školu a dátum narodenia.

Súťažné kategórie sú dve:
- Vízia (práca, ktorá sa môže realizovať v budúcnosti) 
- Realizácia (už realizované projekty)

Súťažiaci na stránku vložia nielen svoju prácu, ale porote o nej poskytnú úplné technické podrobnosti a technické údaje. Súťažiaci môžu na stránku umiestniť akékoľvek množstvo fotografií.

Hlasovanie a výber
Hlasovanie o jednotlivých projektoch sa začína 1. júla 2017. Každý registrovaný užívateľ spolu s renomovanými členmi medzinárodnej poroty a odbornou verejnosťou môže dať svoje hlasy 3 projektom. Za daný projekt sa môže hlasovať iba raz.

Hlasovanie sa končí 30. novembra 2017 a predbežný výber finalistov pre každú kategóriu bude nasledovný:
- 5 účastníkov s najväčším počtom hlasov si vyberie odborná verejnosť
- 10 účastníkov s najväčším počtom hlasov bude vybraných medzinárodnou porotu zloženou  z architektov
- 15 účastníkov s najväčším počtom hlasov bude vybraných odbornou porotou

Celkovo bude vybraných 30 účastníkov, z ktorých organizátori vyberú 3 finalistov
v rámci každej kategórie.

Ceny
Grand Prize: Softvérová licencia Archicad v hodnote: 10 000 eur
Víťaz INSPIRELI AWARDS získa celoročnú prezentáciu v odborných a life-stylových magazínoch, časopisoch, ako aj online a offlline materiáloch.
Veľká cena "Wings" Cena poroty: Udeľuje sa jedinej osobe, ktorej práca najlepšie
ilustruje ducha vázy od Bořka Šípka "Krídla do budúcnosti". Trofej s menom víťzaza bude vystavená v sídle UIA v Paríži, vo Francúzsku.


Termíny
Trvanie súťaže: 1. máj 2017 – 21. december 2017, 23:59:59. 
1. júl 2017: začiatok hlasovania
30. november 2017: ukončenie hlasovania, predvýber finalistov pre každú kategóriu 
1. december 2017: vyhlásenie finalistov (v každej kategórii 30)
20. december 2017: vyhlásenie 3 víťazov v každej kategórii
22. december 2017 - 5. januára 2018: oznámenie víťazov

Viac: https://www.inspireli.com/sk/awards/rules