International Biennale of Vallauris 2014

International Biennale of Vallauris 2014

Miesto: Vallauris Golfe-Juan, Francúzsko

Uzávierka: 30. 12. 2013.
Od júla do novembra 2014 sa vo francúzskom Vallauris Golfe-Juan uskutoční 23. medzinárodné bienále súčasnej keramickej tvorby, na ktorom sa predstavia vybraní keramici a dizajnéri z krajín Európskej únie. Medzinárodná porota rozhodne o vystavujúcich v súťaži, ktorá má tri sekcie: kontajner (reálny alebo symbolický, forma + dekor), dizajn (spotrebná a sériovo vyrábaná keramika), keramika v architektúre/socha/konceptuálna keramika/inštalácie. Účastník bienále môže prezentovať jedno dielo v každej sekcii alebo dve diela v jedinej sekcii. Komunikačným jazykom je francúzština a angličtina.

Projekt musí obsahovať vyplnenú prihlášku, kópiu identifikačnej karty, fotografiu účastníka, profesionálny životopis.
Dokumentácia prihlásených predmetov: 3 fotografie z rôznych strán s uvedením veľkosti, text v rozsahu 1 200 – 1 800 znakov ku každému predmetu, všetko v elektronickej podobe na CD Rom.

Adresa: Biennale Internationale de Vallauris – Création contemporaine et céramique, Hôtel de Ville, Place Jacques Cavasse, 06220 Vallauris Golfe-Juan, France.

Porota vyberie účastníkov bienále a vyzve ich na doručenie artefaktov najneskôr do 28. 2. 2014.
V marci 2014 rozhodne o udelení cien: jednej Grand Prix (15 000 €), troch cien v každej sekcii (5 000 €), a špeciálnej ceny Mladý tvorca (5 000 €), ktoré sa odovzdajú pri vernisáži výstavy v Musée Magnelli –  Musée de la céramique v júli 2014.
Všetky zaslané projekty zostanú v archíve múzea keramiky – Múzea Magnelli. 
Ďalšie informácie: biennale@vallauris.fr; www.vallauris-golfe-juan.com