International Visual Identity Awards 2014

International Visual Identity Awards 2014

Trvanie: 4. august 2014 - 30. september 2014
Miesto: medzinárodná

Uzávierka súťaže a odovzdanie podkladov je 30. 9. 2014.
Prvý ročník nezávislej medzinárodnej súťaže o najlepšiu vizuálnu identitu, určenej agentúram a ich tímom, klientom a individuálnym dizajnérom, ako aj študentom denného štúdia dizajnu a príbuzných odborov.
Súťaž má 20 rôznych kategórií: Transport a automobily, Zdravotníctvo, Finančné služby, Jedlo a nápoje, Cestovný ruch, Obchod, Charita a neziskové činnosti, Profesionálne služby, Móda, Výroba, Destinácia, Šport, Zábava, Technológie, Telekomunikácie, Energie, Spotrebiteľské produkty, Verejný sektor, Študenti.
Súťažnú kategóriu si súťažiaci vyberú už na prihláške (online), v priebehu prihlasovacieho procesu sa však môžu preregistrovať. V každej kategórii bude vyhlásený víťaz, druhé aj tretie miesto. Celkový víťaz súťaže dostane titul Visual Identity of the Year.
Výsledky súťaže budú oznámené prostredníctvom webovej stránky IVIA a mailovou poštou účastníkom súťaže. Zúčastnení dizajnéri dostanú certifikát o účasti.

Informácie: http://www.visualidentityawards.com/
Viac informácií: http://www.visualidentityawards.com/.