Jumpthegap Roca International Design Contest

Jumpthegap Roca International Design Contest

Uzávierka: 15. marec 2017 (streda), 10:00
Miesto: medzinárodná

Medzinárodnú súťaž Jumpthegap Roca International Design Contest organizuje spoločnosť Roca od roku 2004 v spolupráci s Barcelona Centre de Disseny.  Jej cieľom je hľadať nové, inovatívne a ekologické koncepcie kúpeľňového priestoru. Siedmy ročník jumpthegap je zameraný na kreatívnych ľudí, ktorí sa dokážu preniesť do budúcnosti, pričom za jednu zo zásad tvorby chápu princíp trvalej udržateľnosti.
Treba si uvedomiť, že viac ako 50% produktov, ktoré budeme používať o 10 rokov, nebolo doteraz vyrobených, a ešte menej z nich bolo navrhnutých. Nevieme, ako bude vyzerať kúpeľňa budúcnosti, ale mala by rešpektovať viacero princípov univerzálneho dizajnu: trvalú službu celej populácii, vrátane seniorov, malých detí a znevýhodnených skupín, novátorstvo, jednoduchú údržbu...

Súťaž je určená študentom a profesionálom z oblasti dizajnu a architektúry, ktorí sa narodili po 1. januári 1982. Registrácia do súťaže začala 26. septembra 2016 na adrese www.jumpthegap.net a všetci účastníci musia ukončiť prihlasovanie 15. marca 2017 do 12. 00. V prípade, že sa do súťaže hlásia s jedným projektom spoločne dvaja dizajnéri, vyplniť prihlášku musia obaja.
Súťažný projekt musí byť predložený vo formáte PDF, ktorý nebude obsahovať viac ako 2xA3 strán a jeho maximálna veľkosť nesmie presiahnuť 1, 5 MB. Prvá strana bude obsahovať názov, popis projektu a kľúčové obrázky. Text nesmie presiahnuť 600 slov a bude rozdelený do troch častí: Čo?, Ako?, a Prečo?.
Súťažný projekt musí byť prihlásený do 19. apríla 2017 do 12.00 hod.

Ceny
1. Víťazné projekty z profesionálnej aj študentskej kategórie získajú 10 000 eur
2. Víťaz Ceny We Are Water Foundation získa 6 000 eur

Ďalšie termíny
- začiatok mája 2017 – výber 24 projektov, ktoré budú prezentované pred porotou
- začiatok júna 2017 – porota vyberie 4 projekty z každej kategórie, z ktorých v ďalšom kole vyberú víťazov
- druhá polovica roku 2017– vyhlásenie výsledkov

Spoločnosť Roca začala svoju činnosť v roku 1917 v meste Gavà, neďaleko Barcelony a už v roku 1929 začala s výrobou vaní. Dnes sa obchodná sieť spoločnosti Roca rozšírila do 135 krajín sveta vrátane Slovenska a zásobuje ju 76 výrobných závodov s viac ako 20 000 zamestnancami po celom svete.

Viac: http://www.jumpthegap.net/en/