Kreatívna súťaž pre všetkých - Better Planet Packaging

Kreatívna súťaž pre všetkých - Better Planet Packaging

Uzávierka: 29. marec 2019 (piatok), 23:55
Miesto: Solution Centre, 1. posch. Smurfit Kappa Obaly, Štúrovo, Slovensko

Pozývame vás zúčastniť sa Kreatívnej súťaže pre všetkých. A zároveň vás pozývame zúčastniť sa kreatívneho workshopu Open Workshop 20. marca 2019, kde sa dozviete bližšie informácie. 

Smurfit Kappa Group, výrobca obalov na báze papiera predstavil víziu krajšieho sveta obalov (Better Planet Packaging). V súvislosti s narastajúcim problémom s recykláciou plastového odpadu Smurfit Kappa Group vyhlásila celosvetovú súťaž pre designérov – Design Challenge.

Súťaž dáva možnosť poslať návrh do niektorej z dvoch tém:
1. Navrhni alternatívne riešenie na báze papiera namiesto streč fólie na balenie paliet. Alternatívne riešenie musí spĺňať vlastnosti  potrebné počas skladovania a dopravy obalov na paletách.
2. Navrhni papierový obal, ktorý ochráni čokoládu proti roztopeniu vplyvom tepla počas dopravy. Papierový obal bude používaný pre nákup z e-shopu na dopravu čokolády k zákazníkovi.

€8000 cena pre víťaza!

Návrhy je nutné zaslať prostredníctvom tohto formuláru. 

Viac informácií nájdete tu.