Medzinárodná študentská súťaž Talent dizajnu 2013

Medzinárodná študentská súťaž Talent dizajnu 2013

Trvanie: 21. október 2013 - 15. december 2013
Miesto: Zlín, Česko

Uzávierka: 15. 12. 2013.
Nadačný fond JUDr. Martina Růžičku v spolupráci so študentmi Fakulty multimediálnych komunikácií Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne vyhlasuje 5. ročník medzinárodnej študentskej súťaže Talent designu 2013. Je určená pre všetkých vysokoškolákov, ktorí sa zaujímajú o umenie a dizajn.

Kategórie
1. Produktový dizajn (dizajn výrobkov, skla, porcelánu, keramiky a pod.)
2. Priemyselný dizajn (stroje a zariadenia, nástroje, transportdizajn a pod.)
3. Fashion design (dizajn odevu, textilná tvorba, dizajn obuvi a galantérie, dizajn šperkov a pod.)
4. Grafický dizajn (dizajn grafiky a ilustrácie, nové médiá, vizuálna komunikácia a intermédiá a pod.)
5. Architektúra a interiér (architektonický dizajn, dizajn interiéru a nábytku, priestorová tvorba a pod.).

Prihlášky online: www.talentdesignu.cz.

Termíny

Vyhlásenie súťaže: 21. 10. 2013.
Uzávierka, odovzdanie súťažných návrhov osobne, kuriérom alebo poštou: 15. 12. 2013.
Hodnotenie súťažných návrhov porotou: január 2014.
Vyhlásenie výsledkov:  2. 5. 2014 v Kongresovom centre Zlín.
Odovzdanie súťažných návrhov
A. elektronicky (prostredníctvom webu);
B. poštou na nosiči CD/DVD na adresu Nadační fond JUDr. Martina Růžičky, Zlín, 2. května 2384;
C. osobne – v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 h. v sídle vyhlasovateľa.

Ceny
Hlavná cena – titul Talent dizajnu 2013: 50 000 Kč.
1. miesto v jednotlivej súťažnej kategórii: 10 000 Kč.
2. miesto v jednotlivej súťažnej kategórii: 5 000 Kč.
3. miesto v jednotlivej súťažnej kategórii: vecná cena.

Zvláštne ceny poroty a čestné uznanie
Porota si vyhradzuje právo udeliť jednu alebo viac zvláštnych cien spojených s finančnou odmenou 5 000 Kč. Porota môže udeliť vybraným súťažným návrhom čestné uznánie.
Ďalšie ceny
Cena primátora Města Zlína
Cena předsedy představenstva WLG Invest a. s. spojená s finančnou odmenou 20 000 Kč.
Cena společnosti Eurogalaxie s. r. o. spojená s finančnou odmenou 15 000 Kč.
Cena Ing. Zdeňka Jüngera spojená s finančnou odmenou 10 000 Kč.
Cena Nadačního fondu JUDr. Martina Růžičky spojená s finančnou odmenou 10 000 Kč.
Cena společnosti ROKO-MOTOR s. r. o.: víkend s luxusným automobilom Range Rover Evoque (Auto roku 2012) a Range Rover off-road dobrodružstvo.
Cena Design centra společnosti TESCOMA s. r. o.

Kontakt
Nadační fond JUDr. Martina Růžičky
2. května 2384
760 01 Zlín
E-mail: info@talentdesignu.cz
Ďalšie informácie: http://talentdesignu.cz/.