Národní cena za studentský design 2014

Národní cena za studentský design 2014

Trvanie: 25. máj 2014 - 25. jún 2014
Miesto: Česko

Posledná výzva na prihlásenie - uzávierka je už 25. júna 2014.
Pražský Design Cabinet CZ spolu s partnermi vyhlasuje 24. ročník medzinárodnej súťaže o Národnú cenu za študentský dizajn 2014 pre odbory zahrnuté pod termín vizuálna komunikácia (grafický dizajn, plagáty, knihy, brožúry, vizuálne štýly, typografia, navigačné a orientačné systémy, experimentálne prístupy v grafickom dizajne, grafický dizajn v medziodborovej spolupráci, úžitková grafika, reklamná fotografická tvorba vzťahujúca sa na dizajn, graffiti, digitálne médiá, motion dizajn, nové médiá a i.).
Odbory 3D dizajnu (produktový dizajn, industriálny dizajn, nábytok, odevy, obuv atď.) budú súťažiť v roku 2015.

Súťažiť môžu akékoľvek študentské práce, ktoré vznikli v termíne od 1. januára 2012 do 30. júna 2014. Súťaže sa môžu zúčastniť študenti univerzít, vysokých škôl, vyšších odborných škôl, stredných odborných škôl a odborných učilíšť z Českej republiky aj zo zahraničia. Súťaž je anonymná, práce hodnotia tri nezávislé poroty. Súťaží sa o tituly Národní cena za studentský design 2014, Excelentní studentský design 2014 a Dobrý studentský design 2014. . Okrem cien porôt udeľujú ceny aj dekani škôl a riaditelia významných múzeí, inštitúcií a firiem.
Ocenení študenti získajú finančnú odmenu, týždenný pobyt v Českom centre v niektorej zo svetových metropol, pobyt na Design Weeku v Miláne, luxusné hodinky Prim, vypožičanie automobilu, produkty firiem Tescoma a IKEA a ďalšie benefity. Nominované práce budú vystavené na výstave Nominace! v Moravskej galérii v Brne, kde sa stanú súčasťou grafického Bienále Brno 2014, potom budú práce vystavené v pražskej galérii Era svět. V roku 2015 bude výstava putovať po zahraničí. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 11. novembra 2014.

Do súťaže sa prihlasuje on-line prostredníctvom webových stránok súťaže: http://www.studentskydesign.cz/cs/submission/register/.

Propozície súťaže a sprievodcu súťažou nájdete v prílohách a na webových stránkach http://www.designcabinet.cz/narodni-cena-za-studentsky-design-2014-vyhlasena; http://www.studentskydesign.cz/cs/submission/register/.

Info: www.designcabinet.cz, www.facebook.com/designcabinet, www.facebook.com/studentskydesign.