Plastic Technologies Award 2015

Plastic Technologies Award 2015

Uzávierka: 3. november 2014 (pondelok), 23:55
Miesto: medzinárodná

Priemysel zastúpený spoločnosťou Promoplast, ktorá organizuje aj budúcoročnú  trienálnu výstavu PLAST 2015 v Miláne (5. – 9. 5.),  a akademická pôda zastúpená milánskou POLI.design, Consorzio del Politecnico di Milano, sa spojili v druhom ročníku súťaže dizajnu plastických materiálov Plastic Technologies Award 2015. Tá spája technológie a kreativitu v snahe eliminovať odpad a recyklovať produkty z plastu. Celková suma vyčlenená na ocenených je  8 000 €.
Súťaž sa zameriava na recykláciu plastových výrobkov, komponentov a obalov, ktoré sú už morálne zastarané alebo nemoderné – napr. nástroje v domácnosti, módne doplnky, kozmetika či obaloviny určené na jednorazové použitie. Týchto výrobkov je západná kultúra plná, pričom pri ich výrobe sa nezohľadňovala ich likvidácia v budúcnosti – často sú nerecyklovateľné, neseparovateľné alebo nevratné. Súťaž hľadá nové technológie, ktoré by zúročili potenciál týchto produktov a ich riešenia by našli potenciálnych konzumentov.
Súťaže sa môžu zúčastniť profesionálni aj neprofesionálni dizajnéri a študenti príbuzných odborov z celého sveta (jednotlivci alebo skupiny).
Súťaž má viaceré kategórie, do ktorých sa musí dizajnér zaradiť už pri zasielaní prihlášky: injekčné vstrekovanie do formy, tvarovanie do formy fúkaním, rotačné tvarovanie do formy, termotvarovanie alebo biopolyméry. V rámci kategórie musí súťažiaci navrhnúť dizajn inovatívneho produktu, ktorý by rešpektoval technologické limity jeho výroby. Súťažné projekty musia byť pôvodné a vytvorené špeciálne pre potreby tejto súťaže. Najlepšie práce vyhodnotí porota zložená z renomovaných odborníkov Fakulty dizajnu Politecnico di Milano, ADI (Talianska asociácia priemyselného dizajnu) a z priemyselnej praxe a budú vystavené na spomínanej výstave PLAST 2015 v Miláne.

Uzávierka prihlášok: 3. 11. 2014.
Uzávierka zasielania projektov: 27. 11. 2014.

Adresa na zasielanie súťažných projektov: competitions@polidesign.net
Kontakty: competitions@polidesign.net, comunicazione@polidesign.net, tel.  +39 02 2399 7201
Informácie: http://www.polidesign.net/en/PlasticAward2015