Praha vyhlásila medzinárodnú dizajnérsku súťaž

Praha vyhlásila medzinárodnú dizajnérsku súťaž

Uzávierka: 20. december 2016 (utorok), 15:00
Miesto: Praha, Česko

Predmetom súťaže je návrh setu pražského mestského mobiliáru obsahujúce lavičky, odpadkové koše a stojan na bicykle. Každý navrhnutý produkt by mala byť schopný existovať samostatne, ako aj v zostave s ďalšími prvkami

Konkrétne ide o tieto prvky:
• lavička s operadlom (možno riešiť i s opierkami), lavička bez operadla
• odpadkový kôš, závesný odpadkový kôš
• stojan na bicykle
 
Porota vyberie v prvom kole 3 postupujúcich do druhého kola.  Postupujúci dizajnéri realizujú celkovo 12 prototypov, ktoré budú osadené do verejného priestoru. Na jeseň 2017 porota vyberie najlepšiu sadu mobiliáru, ktorá bude zadaná do výroby.
 
Porota:
Claude Brulhart / dizajnér mesta Ženeva pre mobiliár a verejný priestor
Prof. ak. arch. Jiří Pelcl dr.h.c / dizajnér
doc. Eva Eisler / dizajnérka
doc. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek / architekt
Mgr. Adriana Krnáčová, MBA / primátorka hl. m. Prahy
Mgr. Jiří Skalický / riaditeľ odboru pamiatkovej starostlivosti hl. m. Prahy
Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D. / Riaditeľka sekcie detailu mesta, IPR Praha
   

Termíny:
20. 12. 2016 do 15:00 – odovzdanie súťažných návrhov v 1. kole
27. 6. 2017  – odovzdanie súťažných návrhov v 2. kole
jeseň 2017 – hodnotenie návrhov v 2. kole

Info: http://www.iprpraha.cz/mobiliar