Prihláste svoj projekt do súťaže Graduation Projects 2018!

Prihláste svoj projekt do súťaže Graduation Projects 2018!

Uzávierka: 31. október 2018 (streda), 23:55
Miesto: Poľsko

Srdečne vás pozývame zúčastniť sa 17. ročníka prehliadky najlepších absolventských projektov v oblasti grafického a priemyselného dizajnu Vyšehradskej štvorky.

Vaše práce môžete prihlásiť do 31. októbra 2018 cez prihlasovací formulár. Podrobnejšie informácie spolu s prihláškou nájdete na stránke www.graduationprojects.eu.

Prihlásiť sa môžu len projekty, ktoré boli obhajované na vysokých školách krajín Vyšehradskej štvorky (Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko), alebo tie projekty, ktoré objahovali občania týchto krajín.

Výstava: Práce laureátov budú prezentované na výstave v poľskom Tešíne v rámci 14. narodenín zámku Tešín a počas Európskeho festivalu dizajnu v Paláci kultúry a vedy vo Varšave i v zahraničí v júni 2019.

Prihláška tu.