Redesign+ Award 2013

Redesign+ Award 2013

Trvanie: 15. november 2012 - 31. január 2013

Uzávierka: 31. 1. 2013.
Informácie: http://www.designaustria.at/.
V roku 2010 sa po prvýkrát uskutočnila súťaž REdesign-Award v rámci európskeho projektu REdesign[net]WORK. Po dvoch rokoch usporiadateľ Designforum Austria v spolupráci s ďalšími spoluorganizátormi vypisuje druhý ročník medzinárodnej súťaže dizajnérskych projektov využívajúcich odpadové materiály a produkty – REdesign+ Award 2013.
Súťaž, ktorá je aj súčasťou spoločného rakúsko-maďarského programu na roky 2007 – 2013  (Kooperation Österreich/Ungarn), konkrétne jeho cezhraničného podprogramu ReDesign Plus – Profesionalizácia, zvyšovanie kvalifikácie  inovácia produktov v oblasti recyklácie a redizajnu (REuse – REdesign), a ktorej sa už teraz zúčastňuje sedem partnerských inštitúcií z Rakúska a Maďarska, podporuje kreatívne riešenia ďalšieho spracovania použitých materiálov, surovín a produktov v kategóriách Mobilita & verejný priestor, Domácnosť & bývanie, Doplnky & darčeky, Šperk & móda. V každej kategórii bude udelená cena v hodnote 1 000 eur a jej súčasťou bude realizácia víťazného projektu (podmienkou je sériová alebo priemyselná vyrobiteľnosť produktu). Súťaže sa môžu zúčastniť dizajnéri-profesionáli, ako aj študenti dizajnu zo všetkých členských krajín EÚ. Ceny budú odovzdané v lete 2013 na spoločnej rakúsko-maďarskej výstave vo Viedni a Šoprone.
Prihlášky a ďalšie informácie: http://www.redesignplus.eu/.