Súťaž Eating / dizajn v reštauračných zariadeniach

Súťaž Eating / dizajn v reštauračných zariadeniach

Uzávierka: 31. december 2017 (nedeľa), 23:55

Cieľom súťaže Eating je predložiť nové návrhy týkajúce sa dizajnu reštauračných zariadení. Zatiaľ čo mnohí špičkoví kuchári objavujú nové spôsoby prípravy potravín, podniky rýchleho občerstvenia spôsobili revolúciu v spôsobe konzumácie a predaja potravín. Aj doručovacie služby jedál získavajú čoraz väčšiu popularitu a stávajú sa novým sprostredkovateľom medzi reštauráciou a klientom. Organizátori predpokladajú, že súťažiaci sa budú snažiť navrhnúť také artefakty, ktoré budú v sebe sústreďovať tieto nové trendy stravovania v reštauračných zariadeniach. Môže to byť nábytok, interiér, budova, alebo dokonca urbanistický zásah.


Súťaž je otvorená pre všetkých záujemcov bez obmedzenia veku, vzdelania, a krajiny trvalého pobytu, pre jednotlivcov, ako aj kolektívy.

Ceny:

Hlavné ceny v súťaži budú tri, všetky rovnocenné. Okrem nich porota udelí 9 čestných uznaní.
Každý z troch členov poroty vyberie jedného víťaza a štyri čestné uznania.


Hlavné ceny:
Finančná odmena 1.000 eur

Propagácia v publikácii o súťaži a na webových stránkach súťaže, recenzie v elektronických časopisoch a pod., knihy z vydavateľstva DOM

Termíny a registračné poplatky:


16. október - 15. november 2017 - obdobie predbežnej registrácie (45 eur)
16. november - 15. december 2017 - riadna registrácia (60 eur)

16. december - 27. december 2017 - obdobie neskorej registrácie (75 eur)

15. december 2017 – začiatok podávania návrhov

31. december 2017 - termín ukončenia podávania návrhov (23.59 GMT + 0)

19. - 24. január 2018 - oznámenie víťazov


Registrácia tu.
Viac info tu.