Súťaž na logo a obal MEMONIK

Súťaž na logo a obal MEMONIK

Trvanie: 25. august 2014 - 25. september 2014
Miesto: Slovensko

Uzávierka súťaže : 25. 09. 2014.
Autorka spoločenskej hry MEMONIK, Nikoleta Čeligová hľadá formou súťaže autora na  návrh loga a grafické riešenie obalu uvedenej hry, ktorá bude prepájať dva svety vidiacich i nevidiacich prostredníctvom hmatu. Hra je určená pre širokú verejnosť – nevidiacich i vidiacich, deti všetkých vekových kategórií, mladých ľudí i dospelých vo vyššom veku.
3D Pexeso MEMONIK nadväzuje na obľúbenosť a tradíciu klasickej kartovej hry pexeso, ktorú pozná každý z detských čias. Je to nová a zaujímavá realizácia, ktorá nás obohacuje o nový rozmer poznania prostredníctvom hracej mriežky, 3D "kariet" a 18-stich rôznych materiálov (korok, textil, silikón, molitán, plsť...). Hra sa hrá primárne so zavretými očami pomocou škrabošiek.
V súčasnosti MEMONIK ponúka jednu s najväčších škál materiálov, v rámci hmatových spoločenských hier.
Deti sa prostredníctvom pexesa lepšie pripravia na konfrontáciu s prostredím a neočakávanými situáciami (stretnutie s nevidomým človekom), ktoré môžu nastať a bude potrebné ich riešiť už priamo v praxi, v každodennom živote (vysvetlenie v praxi môže byť náročnejšie ako pri hre). Hra MEMONIK pomáha pri osvojovaní si sociálnych a medziľudských vzťahov a integrácii do kolektívu detí.
Je to nový slovenský produkt, ktorý čoskoro obohatí hračkárstva a internetové predajne aj vďaka grantovým programom „Môžu ryby lietať?“ od nádácie Provida a „Viac dizajnu“ od Tatrabanky.Hra rozvíja:
- pamäť, hmatovú pamäť - jemnú motoriku
- priestorovú orientáciu - trpezlivosť, sústredenie
Obohacuje dieťa o:
 - poznávací proces (hmat)
 - sociálne procesy (skúšajú sa nové úlohy "hra na slepo")
 - budovanie osobnosti dieťaťa (správanie sa pri výhre, prehre, remíze poctivé hranie/podvádzanie)

Čo treba navrhnúť?
Logo a grafické riešenia obalu hmatovej spoločenskej hry. Logo a grafika obalu budú súčasťou vizuálneho štýlu produktu.

Kto sa môže prihlásiť?
Dizajnéri, grafickí dizajnéri a študenti vysokých škôl škôl s výučbou dizajnu a grafického dizajnu.

Kto vyhodnotí súťaž?
Víťaza určí autorka hry MEMONIK, dizajnérka Nikolera Čeligová.

Čo získa víťaz?
- hru MEMONIK s použitím víťazného návrhu na obale
- možnosť stať sa súčasťou kolektívu tvorcov sériovo vyrábaného produktu, ktorý bude niesť jeho logotyp a grafiku
- možnosť spolupráce pri vytvárani vizuálnej identity produktu, tvorbe sloganu, výberu pôsobu komunikácie so zákazníkmi, tvorbe webovej stránky a tvorbe propagačných materiálov (bannery, letáky)
- finančné ohodnotenie spolupráce
- nadobudnutie nových skúseností

Čo a ako treba predložiť?
1. návrh loga hry MEMONIK, vo farebnej i čiernobielej variante,
2. návrh grafického riešenia obalu s aplikáciou loga
(rozmer a tvar krabice nie je ešte presne definovany, graficke riešenie obalu by malo byť vo formate 297 × 420 )
3. k hre môže byť navrhnutý aj maskot MEMONIK
Každý účastník sa môže predložiť max. 3 návrhy
Návrhy je potrebné predložiť elektronicky vo formáte PDF a v printovej podobe formát A3
Návrhy je potrebné zaslať na mailovú adresu: nikoleta@celigova.sk

K návrhom treba uviesť nasledovné údaje:
Meno a priezvisko
Škola/vzdelanie
Adresa:
Kontakt: tel:,  mail
Uzávierka súťaže : 25. 09. 2014

detail hry MEMONIK
Dizajn produktu: Nikoleta Čeligová
Foto: Adam Šakový


hra Memonik
Foto: Jakub Čajko