Súťaž na logo Slovenského raja

Súťaž na logo Slovenského raja

Uzávierka prihlášok: 30. 12. 2013.
Ilustračné foto: Slovenský raj - Suchá Belá, foto Peter Olekšák.
Spoločnosť e-volution, s. r. o. Košice vypisuje pre svojho klienta Mesto Spišská Nová Ves  obchodnú verejnú súťaž  na vytvorenie loga/značky destinácie Slovenský raj.
Predmetom súťaže je súťaž návrhov loga/značky destinácie Slovenský raj.
Cieľom súťaže je vytvoriť logo/značku destinácie Slovenský raj, ktoré/á sa stane súčasťou nového vizuálneho štýlu pre marketingovú stratégiu a komunikáciu s verejnosťou (a ktoré/á bude predmetom registrácie ochrannej známky).
Obchodná verejná súťaž je určená pre výtvarníkov, profesionálnych grafických dizajnérov a grafické štúdiá.
Súťaž vyhodnotí 9 členná porota, v ktorej budú zastúpení aj grafickí dizajnéri.
Autor víťazného návrhu, získa odmenu vo výške 1 000 EUR – v uvedenej sume odmeny je zahrnutá aj cena za následné vypracovanie dizajn manuálu na základe zmluvy o dielo. Ďalšie miesta nebudú finančne ohodnotené.

ikonka PDF  Výzva / súťažné podmienky