Súťaž o návrh loga pre Sčítanie obyvateľov 2021 a získaj 6-tisíc eur

Súťaž o návrh loga pre Sčítanie obyvateľov 2021 a získaj 6-tisíc eur

Trvanie: 18. jún 2019 - 15. júl 2019

Zapojte sa do súťaže Štatistického úradu SR o logo Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a získajte zaujímavú cenu!
Štatistický úrad SR vyhlasuje súťaže na vytvorenie loga/logotypu a jednotného vizuálneho štýlu, vrátane jednoduchého grafického manuálu na používanie loga pre najväčší štatistický projekt desaťročia, pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.
„Súťaž je adresovaná jednotlivcom, kreatívnym tímom, grafickým štúdiám, či firmám. Logo sa bude používať v internej a externej komunikácii počas celého projektu. Veríme, že pomôže zrozumiteľnosti aj úspešnosti projektu,“
uviedla Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR.
Zo všetkých návrhov v prvom kole vyberieme päť návrhov, ktoré odmeníme sumou 200 €. V druhom kole odborná porota vyberie víťaza súťaže. Autori víťazného návrhu získajú odmenu 6-tisíc €. Odmena je rozdelená na dve časti, 2000 € získa víťaz za postúpenie licenčných práv, a 4000 € ako cenu za dielo (vypracovanie jednotného vizuálneho štýlu a jednoduchého grafického manuálu).
O víťazovi rozhodne odborná hodnotiaca komisia zložená z odborníkov v oblasti dizajnu a zamestnancov ŠÚ SR.

Čo od návrhu loga očakávame?
Logo má pozostávať z dvoch častí – grafický symbol a nápis, oba prvky by sa mali dať používať spoločne aj samostatne. Má zrozumiteľne vystihovať tému, najmä prínosy sčítania. Súčasne má podnecovať motiváciu obyvateľov a obcí zúčastniť sa sčítania. Cieľom je, aby logo bolo ľahko zapamätateľné, nezameniteľné s inými logami a dobre čitateľné pri spracovaní rôznymi technológiami v rôznych veľkostiach.
Návrh loga spolu s prihláškou doručte do 15. júla 2019 poštou na adresu podateľne: Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava, v uzatvorenej obálke označenej heslom „Súťaž o logo SODB 2021 – Neotvárať“.

Viac informácií o podmienkach súťaže a potrebné dokumenty získate tu.