Súťaž Ortopedická pomôcka ako módny doplnok

Súťaž Ortopedická pomôcka ako módny doplnok

Trvanie: 24. september 2014 - 10. november 2014
Miesto: Slovensko

Uzávierka: 10. 11. 2014 do 12:00.
Súťaž pre dizajnérov a študentov škôl s výtvarným zameraním, ktorej cieľom je navrhnúť a vyrobiť ortopedické pomôcky pre konkrétny zdravotný problém. Nový vzhľad pomôcok (zvýšenie estetickej úrovne redresnej ortézy na členok a nohu, kolennej ortézy s ohybom v kĺbe, stabilizačného a korekčného korzetu  - pri zachovaní ich plnej funkčnosti) má zároveň pacienta pozitívne motivovať používať ich v režime, ktorý určí lekár.

1. Poslanie
V záujme zvýšenia povedomia verejnosti o nových technológiách a možnostiach dostupných dnes v oblasti ortopedickej protetiky na Slovensku, sa organizátori rozhodli podporiť dizajnérsku tvorbu a poskytnúť možnosť zapojiť sa aj študentom škôl s výtvarným zameraním. Spoločnosť NEOPROT, spol. s r. o. v spolupráci s FOND VENTURE, n. f., tak pripravila možnosť vyskúšať si spoluprácu s dizajnérmi zapojenými do výrobného procesu, akým je individuálna výroba ortopedických pomôcok. Zároveň venovala finančný obnos na ceny pre autorov víťazných návrhov.

  • Prvá cena: 1000 €
  • Druhá cena: 700 €
  • Tretia cena: 500 €

2. Vyhlasovateľ
Súťaž vyhlasuje FOND VENTURE, n. f., v spolupráci so spoločnosťou NEOPROT, spol. s r. o. a Špecializovanou nemocnicou pre ortopedickú protetiku Bratislava, n. o.

3. Cieľová skupina
Súťaž je určená profesionálnym dizajnérom i študentom stredných a vysokých škôl s výtvarným zameraním.

4. Zadanie
- Redresná ortéza na členok a nohu - ortéza sa aplikuje pri Pes equinovarus, Metatarsus adductus. V týchto prípadoch má za úlohu udržať nohu v pravom uhle medzi predkolením a chodidlom. Táto ortéza tiež koriguje vbočenú prednú časť nohy. Na chodidlovom dielci je mechanizmus, ktorý umožňuje vytáčať prednú časť nohy voči päte. Táto pomôcka sa používa predovšetkým u najmenších pacientov vo veku od 1 roku.
- Kolenná ortéza s ohybom v kĺbe - ortéza je aplikovaná pacientom s poškodením niektorej štruktúry kolena.
- Stabilizačný korzet - pomôcka aplikovaná po zlomeninách stavcov, keď je pacientovi potrebné fixovať trup a korekčný korzet, ktorý slúži na vyvinutie korekčnej sily alebo podporného tlaku. Korzety sú zložené z panvového koša, na ktorý sa napája ďalšia časť, zabezpečujúca korekciu. Takouto rámovou konštrukciou a tlakovými pelotami, či zariadením na aktívne udržiavanie osi chrbtice, sa dosahuje korektúra osovej odchýlky a deformity chrbtice, či už sa jedná o skoliózu alebo kyfózu.

5. Kalendár
10. september 2014 - vyhlásenie súťaže
10. november 2014 - uzávierka súťaže
15. november 2014 - porota vyberie tri víťazné riešenia - vyhlásenie výsledkov súťaže

zvýšenie estetickej úrovne redresnej ortézy na členok a nohu, kolennej ortézy s ohybom v kĺbe, stabilizačného a korekčného korzetu pri zachovaní ich plnej funkčnosti.

SÚŤAŽNÉ PRÁCE TREBA ODOVZDAŤ DO 10. NOVEMBRA 2014 DO 12:00 HOD. NA RIADITEĽSTVE SPOLOČNOSTI NEOPROT s.r.o., ZÁHRADNÍCKA 42, BRATISLAVA, 3. POSCHODIE.

Termín konzultácie s odborným lekárom - ortopédom:
6. októbra 2014 o 15:00

Termíny konzultácií s ortopedickými technikmi sú:
23. septembra o 15:00
7. októbra o 15:00
21. októbra o 15:00

6. Kontakt
Ing. Ľubomíra Černáková   
02/5011 6245,
0918 710 807,
lcernakova@neoprot.sk
NEOPROT, spol. s r. o.

Prihlášky a prípadné otázky adresujte Ing. Ľ.Černákovej, s ktorou si dohodnete aj termíny odborných konzultácií.