VELUX International Design Award 2014

VELUX International Design Award 2014

Trvanie: 29. október 2013 - 31. marec 2014

Nová výzva pre študentov dizajnu.
Uzatvorenie registrácie: 31. december 2013. 
Uzatvorenie prihlasovania a nahrávania súťažných projektov: 31. marec 2014. 
Skupina VELUX vyhlasuje Medzinárodnú cenu za dizajn VELUX (VELUX International Design Award 2014). Jej cieľom je po prvýkrát v histórii upriamiť pozornosť na trendy budúcnosti a talentovaných ľudí, ktorí sú aktívni v oblasti navrhovania nových a nápaditých tieniacich doplnkov pre strešné okná.

Ako vyzerá tienenie budúcnosti? To je jedna z výziev novej súťaže Medzinárodná cena za dizajn VELUX 2014 pre študentov dizajnu. Súťaž podnecuje študentov k skúmaniu témy: inovácia formou experimentu a k vymýšľaniu tieniacich prvkov budúcnosti pre strešné okná. Úlohou študentov dizajnu je objaviť úplne nové koncepty tienenia pre strešné okná a zároveň prehodnotiť spôsob, akým ich vnímame v súčasnosti.
Konštrukcia tieniacich prvkov strešného okna (či už ide slnečné clony, rolety, závesy alebo žalúzie) nám umožňuje meniť charakter vnútorného prostredia podľa potreby. Umožňuje nám regulovať svetlo vo dne i v noci podľa našich želaní. Okenné tieniace prvky zároveň poskytujú možnosť interakcie s okolím. Naše bezprostredné okolie môžeme k vonkajšiemu svetu jednoducho pripojiť alebo ho môžeme odpojiť. Tieto prvky podnecujú našu predstavivosť a spolupodieľajú sa na formovaní našej osobnosti. Cieľom súťaže je preto odmeniť riešenia, ktoré predstavujú významný prínos ku kvalite ľudského života.
Skupina VELUX vyzvala študentov dizajnu z viac ako 20 krajín Európy, aby sa zúčastnili na súťaži, ktorej výsledky budú prezentované v máji 2014.

Svetoví dizajnéri ako členovia poroty
Súťažné práce bude posudzovať porota zložená z medzinárodne uznávaných dizajnérov. Porota bola starostlivo vybraná tak, aby bola dodržaná rovnováha medzi oblasťou kvality, rozmanitosti a geografického zastúpenia.
Členmi poroty sú: zakladateľ prestížneho ocenenia Red Dot Award profesor Dr Peter Zec, holandská textilná dizajnérka Petra Blaisse a Gamfratesi – taliansko-dánske duo, ktoré sa zaoberá nábytkovým dizajnom.

Pri hodnotení súťažných prác bude porota zvažovať štyri hodnotiace kritériá: inovácia, kvalita života, trvalá udržateľnosť a trhový potenciál.
Prvá cena v hodnote 6000 €
Víťaz súťaže získa 6000 eur, ktoré mu budú odovzdané počas slávnostného vyhlásenia cien v máji 2014. Víťaz, ktorý sa umiestni na druhom mieste si odnesie odmenu 2500 eur. Všetky súťažné návrhy budú predstavené odbornej i širokej verejnosti prostredníctvom jedinečnej výstavy na webe.
Súťažiaci budú mať tiež možnosť podeliť sa o svoje myšlienky so širokou verejnosťou prostredníctvom hlasovania komunít na sociálnych sieťach. Verejnosť bude môcť hlasovať za svoju obľúbenú prácu. Víťaz on-line hlasovania získa odmenu vo výške 1500 eur.
 

Výnimočná príležitosť pre študentov dizajnu
Za iniciatívou stojí skupina VELUX. Študentom dizajnu sa tak ponúka jedinečná možnosť stať sa súčasťou inovatívneho prístupu pri vývoji produktov – ktorého súčasťou bol nedávno aj svetoznámy dizajnér Karim Rashid.
Priemysel so slnečnými clonami prekonal za posledné roky viacero zmien, najmä v oblasti využívania textílií a výrobných metód. To otvára množstvo nových možností v rámci použitia materiálov. Podľa slov predstaviteľov skupiny VELUX predstavuje súťaž tiež nový zdroj inšpirácie pre vývoj a jeho napredovanie.
Kent Holm, riaditeľ výroby dekoratívnych a tieniacich produktov skupiny VELUX, hovorí: „mnoho študentov dizajnu bude v budúcnosti udávať trendy. Naším cieľom je nájsť čo najviac nadaných mladých ľudí a dať jednému dizajnérovi možnosť ovplyvniť budúcnosť priemyslu tieniacich prvkov. Súťaž predstavuje alternatívny prístup k inovácii a vývoju produktov. Sme veľmi radi, že vidíme, čo sa deje v mysliach tvorivých mladých dizajnérov a máme možnosť nahliadnuť na možné tieniace prvky budúcnosti.“
Viac informácií nájdete na http://www.velux.sk/odbornici/architekti-a-projektanti/sutaze/vida, www.velux.sk alebo nás sledujte na https://www.facebook.com/VELUX.sk. Pre informácie o Medzinárodnej cene za dizajn VELUX (VELUX International Design Award 2014) navštívte designaward.velux.com a designaward.velux.com/community.

Časový harmonogram súťaže
1. október 2013: spustenie registrácie
31. december 2013: uzatvorenie registrácie
3. január 2014: spustenie prihlasovania súťažných projektov
31. marec 2014: uzatvorenie prihlasovania a nahrávania súťažných projektov
Apríl 2014: zasadnutie poroty – hodnotenie prijatých súťažných projektov
Máj 2014: slávnostné vyhlásenie výsledkov počas ceremónie, webová výstava všetkých prijatých projektov.

V prípade otázok kontaktujte:
Katarína Dudáková
Key Communications, s. r. o.
Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69
Mobil: +421 910 967 741
katarina.dudakova@keycommunications.sk