Výzva spoločnosťi Schüco International KG

Výzva spoločnosťi Schüco International KG

Uzávierka: 7. február 2017 (utorok), 16:00
Miesto: Bratislava, Slovensko

Návrh nového showroomu pre spoločnosť Schüco International KG.
Spoločnosť Schüco International KG oslavuje tento rok na slovenskom trhu pätnásť rokov pôsobenia.  Pri tejto príležitosti plánuje otvoriť nový showroom v priestoroch budovy, v ktorej dnes sídli. Zadanie zákazky sa udeje na základe hodnotenia v dvoch kolách, pričom do druhého kola budú vyzvaní autori troch najlepších návrhov. Účasť v druhom kole je honorovaná sumou 2 000 eur bez DPH pre každého z účastníkov. Proces nie je anonymný a nejedná sa o „súťaž návrhov“. Spôsob, akým bol proces stanovený, vychádza zo snahy o korektné súťaženie a hospodárnosť na strane spoločnosti Schüco aj účastníkov. Nový showroom má poskytnúť priestor pre prezentovanie produktov pre rezidenčné objekty tak, aby úroveň architektonickej hodnoty prostredia zodpovedala špičkovej úrovni produktov. Snahou je, aby produkty boli prezentované nielen ako technicky kvalitné a funkčné. Okrem priestorov na vystavenie produktov je nutné vytvoriť príjemné prostredie pre konanie seminárov a rôznych prezentácií. Priestor, v ktorom má byť zriadený showroom bol donedávna používaný ako fitness centrum, nachádza sa v parteri a má plochu veľkosti 175 m2. Vstupuje sa doň cez vstupný priestor veľkosti 54 m2, ktorý síce Schüco nemá v nájme, ale má možnosť určiť jeho vzhľad. Riešenie tohto priestoru je súčasťou zadania.

Ponuky a štúdie bude posudzovať komisia v zložení:  Ing. arch. Maroš Fečík (plusminusarchitects), Ing. arch. Ondrej Kurek (whatarchitects), Peter Škvaril (vedúci predaja Schüco pre Slovensko)

Termíny
zverejnenie výzvy: 24. 1. 2017
obhliadka riešeného priestoru: 27. 1. 2017 o 15:00, 2. 2. o 15.00 hod., prípadne v inom čase po dohode so Schüco
predloženie ponúk do 1. kola v elektronickej forme do 7. 2. 2017, 16.00
hodnotenie 1. kola: 9. 2. 2017
hodnotenie 2. kola: 10. 3. 2017

Schüco výzva  - návrh showroomu v Bratislave (pdf, 1.4 MB)

Modely  a fotografie a viac k výzve nádete na https://www.schueco.com/web2/sk/architekti/vyzva