Tomasz Bierkowski - člen poroty NCD 2018

Tomasz Bierkowski - člen poroty NCD 2018

Dizajnér a výskumník v oblasti vizuálnej komunikácie, akademický pracovník na Vysokej škole výtvarných umení v Katoviciach (PhD., docent). Vyučuje napríklad na Fakulte poľských štúdií na Uniwersytet Jagielloński v Krakowe a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave ako hosťujúci profesor. Špecializuje sa na knižný dizajn a dizajn vizuálnej identity. Publikuje texty o typografii a vizuálnej komunikácii, je autorom kníh O typografii (On Typography) a Type for Solidarity. Vedie workshopy o dizajne v Poľsku a v zahraničí. Študuje vzťahy medzi UX a typografiou, a tiež implementáciu myslenia v dizajne. www.behance.net/tomasz0083