Udelené ceny a ocenenia Národnej ceny za komunikačný dizajn 2016

Národná cena za komunikačný dizajn 2016

Národná cena za komunikačný dizajn 2016

Edícia Rudolf Sloboda dizajn: Boris Meluš klient: VydavateľstvoSlovart Porota tento projekt hodnotila  ako odvážny počin v kontexte súčasného knižného trhu na Slovensku a vyzdvihla príkladnú spolupráca vydavateľa a grafického dizajnéra v dlhodobom časovom horizonte. Dizajn edície predstavuje jasný a presvedčivý vizuálny názor. Odkazy a citácie výtvarného jazyka... Viac

Národná cena za experimentálny komunikačný dizajn 2016

Národná cena za experimentálny komunikačný dizajn 2016

Balustráda na Farských schodoch, Žilina dizajn: Marcel Benčík, Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký klient: OOCR Malá Fatra Porota ocenila, ako kovová typografia, zakomponovaná do architektonicky čistej balustrády monumentálnym spôsobom komunikuje s verejným priestorom a architektúrou mesta. Napriek tomu, že dielo verejný priestor esteticky dotvára, nejde o... Viac

Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

Cena udelená v súťaži NCD 2016 za študentský komunikačný dizajn. Súčasná tvorba písma na Slovensku dizajn: Samuel Čarnoký škola: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení pedagóg: Marian Oslislo Dielo výrazne presahuje bežne očakávané hranice dizertačnej práce. Porota ocenila výnimočný, vyspelý a profesionálny prístup v oblasti výskumu a vlastnej tvorby.... Viac

Cena za komunikačný dizajn 2016 - nový vizuál RTVS

Cena za komunikačný dizajn 2016 - nový vizuál RTVS

Cena udelená v súťaži NCD 2016. Nový kreatívny koncept televízneho identu programových služieb RTVS – Jednotky a Dvojky dizajn: Oficina, s. r. o. klient: Rozhlas a televízia Slovenska Porota ocenila spôsob akým autori dokázali pracovať s existujúcim logom inštitúcie : prisvojili si jeho minimálnu časť (dvojbodku) a hravým, kreatívnym spôsobom z nej vyťažili maximálny... Viac

Cena za komunikačný dizajn 2016 - publikácia Cvernovka

Cena za komunikačný dizajn 2016 - publikácia Cvernovka

Cena udelená v súťaži NCD 2016. Publikácia Cvernovka dizajn: Martin Mistrík Porota ocenila profesionálne spracovanie zaujímavého príbehu bývalej cvernovej továrne v plynutí času.  Okrem histórie a architektúry sa venuje spoločnosti, mestu, súčasnosti a novej funkcii – osídleniu kreatívnou komunitou a z tohto pohľadu porotu zaujal  obsah knihy. Dizajn citlivo... Viac

Cena ministra kultúry SR

Cena ministra kultúry SR

Cena udelená v súťaži NCD 2016 za prínos pre rozvoj komunikačného dizajnu na Slovensku a v zahraničí. Peter Biľak Peter Biľak (Prešov, 1973) študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v Národnom ateliéri typografickej tvorby v Paríži a na Akadémii Jana van Eycka v Maastrichte. Absolvoval študijné pobyty vo Veľkej Británii a USA. Od roku 1997 žije v... Viac