Cena ministra kultúry SR

Cena ministra kultúry SR

Cena udelená v súťaži NCD 2016 za prínos pre rozvoj komunikačného dizajnu na Slovensku a v zahraničí.

Peter Biľak
Peter Biľak (Prešov, 1973) študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v Národnom ateliéri typografickej tvorby v Paríži a na Akadémii Jana van Eycka v Maastrichte. Absolvoval študijné pobyty vo Veľkej Británii a USA. Od roku 1997 žije v holandskom Haagu. Venuje sa grafickému dizajnu, tvorbe písma, pedagogickej a vydavateľskej činnosti a tvorbe na poli divadelného umenia. V roku 1999 založil písmolejáreň Typotheque, v roku 2001 si otvoril vlastné dizajnérske štúdio (Typotheque). Medzi jeho klientov patrí Holandská pošta, Financial Times, Vienna Airport, Facebook, Metropolitan Museum of Art, Victoria & Albert Museum, Pentagram a New School v New Yorku. Je rešpektovaným dizajnérom, jeho tvorba je súčasťou uznania v celosvetovom kontexte.
Grafický dizajnér, typograf
Peter Biľak je grafickým dizajnérom a typografom, autorom niekoľkých druhov písiem. K písmu pristupuje ako ku globálnemu produktu, ktorého využiteľnosť nechápe v pevných  geografických a lingvistických rámcoch. „Ak by bolo písmo príliš špecifické pre jeden jazyk, mohlo by to spôsobiť nefunkčnosť pre iné jazyky, ktoré používajú rovnaké znaky. To znamená, že vývoj písma je v dnešnej dobe oveľa komplexnejší a musíme ho testovať pre všetky z dvesto podporovaných jazykov. Fedra sans napríklad podporuje okrem slovenčiny aj arabčinu, hebrejčinu, kanadské inuitské jazyky, ruštinu, gréčtinu, arménčinu alebo indické jazyky ako hindi, tamil a bengálčinu“, hovorí Biľak. 
 V súčasnosti spolupracuje s parížskym štúdiom Integral Ruedi Baur na projekte pre parížske metro. Ide o nový orientačný systém metra - prepojenie RER a RATP s novými linkami a osemdesiatimi novými stanicami.  Jeho úlohou je vypracovať koncept orientačného systému metra s novou typografiou. Hoci väčšina prác je realizovaných v medzinárodnom kontexte, známa je aj jeho realizácie pre Slovensko. Jeho písma používajú noviny SME a firma ESET. Známe sú aj jeho projekty poštových známok z obdobia, keď Slovensko prechádzalo na Euro alebo známka k predsedníctvu Slovenskej republiky v Rade Európskej únie.
Vydavateľ
V tvorbe Petra Biľaka má dôležité miesto aj spoločenský a sociálny rozmer dizajnu.  Okrem práce pre klientov sa venuje aj vlastnej vydavateľskej činnosti. Od roku 2000 patril k vydavateľom časopisu dot-dot-dot, od roku 2013 vydáva časopis Works That Work, ktorý sa venuje riešeniu bežných problémov obyčajných ľudí bez atraktívnych foriem  a často aj bez profesionálnych dizajnérov pracujúcich za finančnú odmenu. Na jeho stránkach prezentuje rôzne formy ľudskej kreativity, ktorá nesúvisí iba s prácou profesionálnych dizajnérov. Jeho obsah tvoria  produkty a procesy, ktoré nie sú spojené s komerčným myslením, ale tlmočia svoj vlastný, niečím výnimočný príbeh. „I keď sa vyhýbam slovu dizajn na obálke a vnútri – je to dizajnérsky časopis, ktorý by som ja osobne čítal – prináša informácie nie o povrchu profesie. Ale o esencii dizajnov, o tom ako dizajn dokáže ovplyvniť životy ľudí,“  priznáva Peter Biľak.
Pedagóg, lektor a dizajnér, ktorý rád prekračuje hranice umeleckých disciplín
Na čiastočný úväzok vyučuje na Kráľovskej akadémii umení v Haagu. Ako lektor prednáša na medzinárodných konferenciách. Je autorom viacerých článkov a štúdií. Na 22. bienále grafického dizajnu v Brne (2006) kurátorsky pripravil výstavu Grafický dizajn v bielej kocke. Peter Biľak  je dizajnérom, ktorý rád prekračuje hranice grafického dizajnu. Spolu so slovenským choreografom žijúcim v Haagu Lukášom Timulákom vytvorili desiatky predstavení pre tanečné divadlá. „Tanec, rovnako ako časopis, je forma komunikácie. Spoločne s Lukášom definujeme príbeh a hľadáme prostriedky, ako ho rozpovedať. Niekedy je to pomocou nových technológii, keď vyvinieme softvér, čo spája reálny tep srdca tanečníkov s osvetlením divadla tak, ako sme to urobili v predstavení Inside pre divadlo v Luzerne. Inokedy je riešenie sprevádzajúce hlas herca úplne minimálne, ako v predstavení Masculine/Feminine, ktoré sa nedávno hralo aj v Brne. A práve v tomto je divadlo podobné aj tradičným tlačeným médiam“, konštatuje Peter Biľak. Nemenej dôležité sú jeho návrhy divadelných scén a kostýmov.

článok v časopise DESIGNUM 2/2016