Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

Cena udelená v súťaži NCD 2016 za študentský komunikačný dizajn.

Súčasná tvorba písma na Slovensku
dizajn: Samuel Čarnoký
škola: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení
pedagóg: Marian Oslislo

Dielo výrazne presahuje bežne očakávané hranice dizertačnej práce. Porota ocenila výnimočný, vyspelý a profesionálny prístup v oblasti výskumu a vlastnej tvorby.
Prínosom je  detailné  zmapovanie slovenskej písmovej tvorby od 90. rokov až do súčasnosti. Jednotlivé písma sú porovnávané a  charakterizované.  
Takto spracovaná odborná problematika by v prípade knižného vydania mohla slúžiť ako didaktická príručka pre študentov a preto  bolo by vhodné, aby sa dostala na slovenský knižný trh.

článok v časopise DESIGNUM 2/2016