Cena za komunikačný dizajn 2016 - nový vizuál RTVS

Cena za komunikačný dizajn 2016 - nový vizuál RTVS

Cena udelená v súťaži NCD 2016.

Nový kreatívny koncept televízneho identu programových služieb RTVS – Jednotky a Dvojky
dizajn: Oficina, s. r. o.
klient: Rozhlas a televízia Slovenska
Porota ocenila spôsob akým autori dokázali pracovať s existujúcim logom inštitúcie : prisvojili si jeho minimálnu časť (dvojbodku) a hravým, kreatívnym spôsobom z nej vyťažili maximálny efekt. Vo výsledku sa nevtieravo snúbi kvalitná typografia s vtipnou a inteligentnou animáciou.. Profesionálne zvládnuté prepojenie grafického dizajnu, ktorý je známy skôr v printovej podobe do motion dizajnu s presahom artových prvkov, ako sú farby, štruktúry, rastre... Pohyb dáva grafike monumentálnu podobu, časovanie a strihy, sú presne v očakávaných sekvenciách, neunavujú ani nevyvolávajú agresívne pocity. Štúdio Oficina odviedlo do detailu prácu, ktorú verejnoprávne médium so širokospektrálnym programom potrebuje.
Pri takomto diele je dosah práce dizajnéra zvlášť rozsiahly nakoľko výsledok jeho práce vidia milióny ľudí denne. Porota preto tiež vyzdvihuje zodpovedný prístup autorov i klienta k vedomej kultivácii verejného priestoru.

ikonka PDF dizajn manuál (pdf; 5 826 kB)

článok v časopise DESIGNUM 2/2016